Postup pro vykazování očkování (platné od 1. 1. 2018)

Kompletní dokument Metodický postup k vykazování očkování od 1. 2. 2018  je k nahlédnutí zde (pdf).

Kompletní dokument 
Metodika provádění pravidelného očkování (aktualizace k 11. 1. 2018) je k nahlédnutí zde (pdf).