Pro ordinace

Jak se registrovat

Společnost Avenier a.s., distribuuje na základě § 77, odst. 1, písm. c, zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech, mimo jiné také imunologické přípravky za účelem očkování do zdravotnických zařízení osobám oprávněným k poskytování zdravotních služeb podle §19 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Nezbytnou podmínkou objednávky vakcín u společnosti Avenier a.s. je registrace lékaře.

Registrace lékaře je možná prostřednictvím následujících kroků:

V rámci registrace bude lékař požádán o vyplnění základních údajů a zaslání (e-mail, pošta) potvrzení o registraci nestátního zdravotnického zařízení nebo odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře. Přihlašovací údaje do webové objednávky očkovacích látek na vakciny.avenier.cz vám následně sdělíme e-mailem nebo telefonicky.
Po prvním přihlášení do webové objednávky a zadání vašich přihlašovacích údajů budete požádáni o opětovnou kontrolu či úpravu kontaktních údajů, jako jsou dodací adresa, ordinační hodiny a seznam zmocněných osob pro převzetí vakcín.


Velice děkujeme za pozornost věnovanou těmto údajům, které nám umožní denně zlepšovat naše služby!