Pro ordinace

Regulace cen

Léčivé přípravky (např. vakcíny) hrazené z veřejného zdravotního pojištění jsou regulované léčivé přípravky. U těchto léčivých připravků platí při stanovení konečné prodejní ceny omezení její výše tzv. maximální prodejní cenou.

Regulované očkovací látky v portfoliu společnosti Avenier a.s.:


Název vakcíny Kód SÚKL Maximální prodejní cena vč. DPH / DNC*
BEXSERO INJ SUS 1X0,5ML+J 0193805 1 985,45
CERVARIX INJ SUS ISP 1X0,5ML 0029163 1 797,90
EFLUELDA INJ SUS ISP 1X0,7ML+1SJ 0239065 1 036,85
FLUENZ TETRA NAS SPR SUS 10X0,2ML I 0209483 6 586,53
FSME-IMMUN 1X0,5ML INJ 0215956 902,50
GARDASIL INJ SUS ISP 1X0,5ML+2J 0027886 3 195,61
GARDASIL 9 INJ SUS ISP 1X0,5ML+2J 0210636 3 228,90
HIBERIX INJ PSO LQF 1+1X0,5ML ISP+2J 0054227 363,24
INFLUVAC TETRA INJ SUS ISP 10X0,5ML+J 0231889 3 572,48
MENQUADFI INJ SOL 1X0,5ML 0250247 1 207,89
MENVEO INJ PSL SOL 1+1 0168331 1 215,20
NIMENRIX INJ PSO LQF 1+1X1,25ML ISP+2J 0193236 1 229,85
PNEUMOVAX 23 INJ SOL ISP 1X0,5ML+2SJ 0236389 621,19
PREVENAR 13 INJ SUS 1X0,5ML+1SJ 0149868 1 448,12
PREVENAR 20 INJ SUS 1X0,5ML+1SJ 0255467 1 702,35
SYNFLORIX INJ SUS 1X0,5ML+1J 0149034 1 016,84
TRUMENBA INJ SUS 1X0,5ML I 0222254 2 497,36
VACTETA 40IU/0,5ML INJ SUS 1X0,5ML 0208575 204,08
VAXIGRIP TETRA INJ SUS ISP 1X0,5ML+J 0131426 347,87
VAXNEUVANCE INJ SUS 1X0,5ML+1SJ 0255391 1 712,30
VAXNEUVANCE INJ SUS 1X0,5ML+2SJ 0255393 1 712,30
VERORAB INJ PSU LQF 1+1X0,5ML ISP 0107496 1 320,77

* Uvedené vakcíny mají DNC (dohodnutou nejvyšší cenu) a jejich maximální prodejní cenu nelze počítat dle vzorce.

DNC = Dohodnutá nejvyšší cena podle dohody zdravotních pojišťoven s držitelem rozhodnutí o registraci.
CP = Cena původce, za kterou je léčivý přípravek dodáván výrobcem bez obchodní přirážky a daně z přidané hodnoty.

Uvedené údaje jsou aktuální k 02. 02. 2024 a mají pouze informační charakter. Aktuální informace naleznete na webových stránkách www.sukl.cz.


Výpočet maximální prodejní ceny

  • Vzorec: [(CP v Kč x sazba v % podle pásma) + nápočet v Kč] x 1,10 = maximální prodejní cena vč. DPH

Tabulka konstant - podle ceny původce vyhledejte pásmo, které určuje procentuální sazbu přirážky a nápočet:

PásmoCP od (v Kč)CP do (v Kč)SazbaNápočet (v Kč)
10150,0037%0,00
2150,01300,0033%6,00
3300,01500,0024%33,00
4500,011 000,0020%53,00
51 000,012 500,0017%83,00
62 500,015 000,0014%158,00
75 000,0110 000,004%658,00
810 000,019 999 999,02%858,00

1) Příklad výpočtu maximální prodejní ceny:

  • Pokud má vakcína např. CP 3 077,22 Kč bez DPH → pásmo 6 → sazba 14 % → nápočet 158 Kč→ + DPH 10 %
  • maximální prodejní cena: 4 032,63 Kč [(3 077,22 x 1,14) + 158] x 1,10 = maximální prodejní cena vakcíny: 4 032,63 Kč.

    Vakcíny pro účely hrazené vakcinace indikovaným skupinám má stanovené DNC, tedy maximální cena je nařízena a nelze ji vypočítat dle vzorce pro výpočet.