Pro ordinace

Jak objednávat

Očkovací látky si lékař objednává pomocí webové objednávky nebo bezplatné linky 800 11 22 33. Společnost Avenier a.s. nabízí kompletní nabídku očkovacích látek dostupných v České republice. Lékař si dle vlastních preferencí vybírá množství vakcín – minimální objednávka daného léčivého přípravku je dána nejmenším možným balením daného preparátu výrobcem.

Distribuce očkovacích látek probíhá přímo do ordinací lékařů plně v souladu s platnou legislativou a pravidly správné distribuční praxe. Avenier disponuje 9 certifikovanými distribučními centry umístěnými strategicky po celé České republice. Samotný rozvoz do ordinací lékařů je pak realizován prostřednictvím speciálně upravených vozů splňujících nejpřísnější normy pro rozvoz termolabilních léčiv.

Očkovací látky jsou distribuovány v pravidelných týdenních cyklech po celém území České republiky. Termín dodání je lékaři potvrzen během telefonické objednávky či potvrzujícím e-mailem. Dodávky očkovacích látek jsou v rámci závozových cyklů realizovány zcela zdarma.

Převzít vakcíny v ordinaci lékaře může pouze lékař nebo jím zmocněná osoba. Zmocněné osoby musí lékař určit při registraci, případně telefonicky nebo e-mailem na zákaznickém centru společnosti Avenier a.s.