Podklady pro hlášení stavu zásob

Dokumenty s platností od 1. 5. 2024:

Způsob hlášení stavu zásob OL pro pravidelné očkování Clearingovému centru Avenier za 1. pololetí 2024 je k dispozici zde.

Materiály, které uvádějí vykazování pravidelného očkování na zdravotní pojišťovny včetně hlášení stavu zásob OL pro pravidelné očkování Clearingovému centru Avenier:


Pravidelné očkování nepojištěných osob v ČR:

Informace k pravidelnému očkování osob, které nejsou v ČR pojištěné naleznete zde.