Pro ordinace

Správná distribuční praxe

Společnost Avenier a.s. důsledně dodržuje legislativní požadavky České republiky (vyhláška č. 229/2008 Sb., o výrobě a distribuci léčiv ) a pokyny Evropské komise pro správnou distribuční praxi humánních léčivých přípravků (2013/C 343/01). Dodržování pravidel správné distribuční praxe je pravidelně kontrolováno Státním ústavem pro kontrolu léčiv, hlavní lékovou autoritou České republiky.

Naši pozornost zaměřujeme zejména na dodržování přísných podmínek pro skladování a přepravu léčivých přípravků se zvláštním důrazem na dodržení chladového řetězce a citlivou manipulaci s termolabilními očkovacími látkami od okamžiku převzetí zboží až o jeho předání registrovaným zákazníkům.

Společně s každou dodávkou očkovacích látek do Vaší ordinace garantujeme předání zákonem vyžadovaných informací:

  • Dodací list se všemi důležitými informacemi o očkovacích látkách (kromě názvu, identifikace dodavatele i odběratele, také číslo šarže, doba použitelnosti, dodané množství, kód súkl, informace o ceně a obchodní přirážce u regulovaného sortimentu).
  • Kontinuální záznam z kalibrovaného zařízení o teplotě během přepravy z distribučního skladu až na Vaše pracoviště.

Nezbytné doklady

  • Dodací list - obsahuje veškeré informace týkající se vakcíny - šarže, exspirace, dodané množství, cena původce, Vaše nákupní cena, max. obchodní přirážka, atd.
  • Výpis teplot po dobu přepravy do ordinace - přehledné zobrazení teploty v chladícím boxu po dobu přepravy.
  • Předávací protokol - zůstává Avenieru, jako potvrzení o předání kompletní dodávky.

Avenier a.s. je držitelem distribučního povolení vydaného Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL) ke stažení zde.