Pro ordinace

Příspěvky ZP na očkování

Informujte Vaše pacienty o možnostech finančních příspěvků zdravotních pojišťoven na očkování. Přehled příspěvků pojišťoven naleznete na webu ockovacicentrum.cz.