Rozhodnutí MZ ČR o prodloužení doby použitelnosti vakcíny Comirnaty

MZ ČR vydalo (na základě stanoviska SÚKL) dne 22. 9. 2021 rozhodnutí o prodloužení doby použitelnosti vakcíny Comirnaty (Pfizer / BioNTech). Více zde.

Změnou registrační dokumentace vakcíny Comirnaty (VAR IB-61) ze dne 10. 9. 2021 bylo schváleno prodloužení doby použitelnosti léčivého přípravku z 6 měsíců na 9 měsíců při teplotě -90 °C až -60 °C. Tato změna je nyní platná a je aplikovatelná pro šarže přípravku, které budou z výroby propuštěny do distribuce kvalifikovanou osobou výrobce odpovědného za propuštění po schválení této změny. Tyto šarže budou mít změnu zohledněnou v doprovodných textech. Podrobnosti naleznete na webu SÚKL zde.

Více informací k vakcíně Comirnaty je k dispozici v článku zde.