Distribuce Comirnaty pro osoby nad 12 let NUTNO NAŘEDIT (Pfizer / BioNTech), fialové víčko

Vakcína Comirnaty pro osoby nad 12 let NUTNO NAŘEDIT (před použitím naředit), fialová vialka je dostupná skladem a její dodání je ve standardní závozový den. Distribuce probíhá do ordinací praktických lékařů (poskytovatelů zdravotních služeb s odborností 001, resp. 002), očkovacích center (poskytovatelé zdravotních služeb s odborností 961, resp. 962) a do center zdravotních služeb.

Vakcína Comirnaty je ve formě koncentrátu pro injekční disperzi, před použitím je nutno vakcínu naředit (návod na ředění vakcíny zde). Více informací k podmínkám uchování naleznete níže.

MZ ČR vydalo dne 20. 1. 2023 rozhodnutí o prodloužení doby použitelnosti vakcíny Comirnaty z 15 měsíců na 18 měsíců při teplotě -90 °C až -60 °C. Více zde.


MZ ČR vydalo informace k vedení evidence znehodnocených očkovacích látek proti COVID-19 (ze dne 17. 6. 2021). Více naleznete zde.


OBJEDNÁVÁNÍ

 • Objednávky na vakcíny proti COVID-19 přijímáme v prvé řadě přes web.
 • Dle Rámcové dohody o distribuci vakcíny je možné objednat balení po 30 dávkách.
 • Objednání vakcíny bude potvrzeno e-mailem.
 • Při vytváření objednávky není stanoven limit pro množství objednaných vakcín.
 • Závozy probíhají v nejbližší standardní závozový den.
 • Objednávky vakcín přijímáme nejpozději v pracovní den do 10:00 h před dnem Vašeho závozu.

V případě technických potíží při vytváření objednávky online se obraťte na e-mail vakciny@avenier.cz.


SPECIFIKACE OČKOVACÍ LÁTKY

 • SPC k dispozici zde
 • neživá mRNA vakcína
 • určená pro osoby od 12 let věku
BALENÍ OBSAHUJE:
 • celkem je v jednom balení 30 dávek vakcíny (balení nelze dělit)
 • jedno balení obsahuje 5 injekčních lahviček (0,45 ml) – každá injekční lahvička obsahuje 6 dávek po 0,3 ml PO NAŘEDĚNÍ (návod k přípravě vakcíny naleznete zde nebo v SPC vakcíny)
 • barva víčka vialky: FIALOVÁ
 • balení neobsahuje injekční stříkačky a jehly
OČKOVACÍ SCHÉMA A PŘEOČKOVÁNÍ:
 • základní očkování sestává ze 2 dávek (0,3 ml) podaných intramuskulárně v intervalu 21–23 dnů (dle SPC 3 týdny)
 • přeočkování se řídí SPC a nastavením MZ ČR

SKLADOVÁNÍ:

 • před dodáním do ordinace je vakcína uchovávána při teplotě -90 °C až -60 °C
 • závoz do ordinací bude probíhat v rozmrazeném stavu při teplotě 2 °C až 8 °C
 • po rozmrazení nesmí být vakcína znovu zmrazena
 • v ordinaci probíhá skladování v chladničce při teplotě 2 °C až 8 °C, exspirace neotevřené injekční lahvičky je až 1 měsíc dní po rozmrazení, datum rozmrazení je vyznačeno na vnějším obalu
 • vakcína musí být chráněna před světlem
 • stabilita vakcíny po otevření před použitím byla prokázána po dobu 6 hodin při teplotě 2 °C až 30 °C  PO NAŘEDĚNÍ

Výdej léčivého přípravku Comirnaty je vázán na lékařský předpis. Přípravek je hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění za podmínek daných zákonem č. 48/1997 Sb. Před podáním přípravku se seznamte s úplnou informací o přípravku.


VYKAZOVÁNÍ OČKOVÁNÍ

Vykazování očkování proti onemocnění COVID-19 se realizuje prostřednictvím kódů, které se liší dle použité vakcíny. Kód výkonu platný od 15. 12. 2021:

 • 99935 – NUVAXOVID (NOVAVAX)
 • 99936 – COMIRNATY PRO OSOBY NAD 12 LET (BIONTECH / PFIZER)
 • 99937 – SPIKEVAX (MODERNA)
 • 99938 – VAXZEVRIA (ASTRAZENECA)
 • 99939 – JCOVDEN (JOHNSON & JOHNSON)
 • 99940 – COMIRNATY PRO DĚTI 5–11 LET (BIONTECH / PFIZER), Zdroj: MZ ČR

Více informací k vykazování naleznete na webu VZP zde.

Pro všechny tyto zdravotní výkony platí jednotná úhrada 267,52 Kč. Ve výkonu je zahrnuta veškerá činnost realizovaná v rámci očkování. Pokud tedy pacient přichází do ordinace pouze za účelem očkování, tak kromě výkonu očkování již není vykazován žádný další výkon (např. epizoda péče). Toto pravidlo platí jak pro registrované, tak neregistrované pacienty (pozn. očkováni mohou být i pacienti neregistrovaní).

V případě provedení očkování v rámci návštěvní služby (např. imobilní pacient apod.) se vykáže výkon návštěvy.
V případě, kdy je pacientovi poskytnuta kromě očkování i jiná zdravotní péče (například pacient přijde na prevenci), tak je tato další péče vykázána běžným způsobem a navíc je vykázán výkon očkování.

 • MZ ČR vydalo informace k vedení evidence znehodnocených očkovacích látek proti COVID-19 (ze dne 17. 6. 2021). Více naleznete zde.
 • V případě dotazů kontaktujte příslušnou zdravotní pojišťovnu.


Aktualizováno dne: 27. 9. 2022

DŮLEŽITÉ ODKAZY

MZ ČR (tiskové zpravy, rozhodnutí apod.):

Doporučení České vakcinologické společnosti (ČVS) ČLS JEP:

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL):