Pravidelné očkování pro období 2022–⁠2025

Společnost Avenier a.s. obhájila pozici distributora vakcín pro pravidelné očkování pro období 2022 až 2025. Na základě nové smlouvy dodávek pravidelného očkování došlo ke změně výběru některých očkovacích látek.

Vakcíny dodané v roce 2021 pro pravidelné očkování je možné využít k očkování i v roce 2022 do vyčerpání zásob nebo do ukončení exspirace OL.

Nový metodický postup k vykazování očkování od 1. 1. 2022 naleznete zde.


Přehled změn platných od 1. 1. 2022 je uveden v tabulce níže:


* Ordinace, které zahájí očkování hexavakcínou v roce 2021, dokončí očkovací schéma tou vakcínou, kterou očkování zahajovaly – Hexacima nebo Infanrix Hexa.


Další změny v pravidelném očkování:

Pravidelné očkování proti pneumokokovým infekcím podle § 6 Vyhlášky, které se provádí u fyzických osob umístěných v:

  • léčebnách pro dlouhodobě nemocné,
  • v domovech pro seniory,
  • v domovech pro osoby se zdravotním postižením nebo v domovech se zvláštním režimem, pokud tyto fyzické osoby trpí chronickým nespecifickým onemocněním dýchacích cest, chronickým onemocněním srdce, cév nebo ledvin nebo diabetem léčeným inzulínem.
Název vakcíny
Prevenar 13
Pneumovax 23 (nově)
Doporučení ČVS ČLS JEP k očkování proti pneumokokovým infekcím v dospělosti (ze dne 10. 11. 2021) naleznete zde.


Od 1. 1. 2022 došlo ke změně úhrady některých očkovacích látek v rámci nepovinného očkování. Více informací je k dispozici v článku zde.