Novela zákona o veřejném zdravotním pojištění

Od 1. 1. 2022 vstupuje v účinnost novela zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. V oblasti očkování dochází k následujícím změnám:


úhrada očkování proti klíšťové encefalitidě pro osoby od 50 let věku,

úhrada očkování proti meningokokovým infekcím skupiny B, je-li zahájeno do dovršení 12. měsíce věku (dříve do 6. měsíce věku), nebo od dovršení 14. do dovršení 15. roku věku, a skupiny A, C, W, Y, je-li provedeno jednou dávkou od dovršení 1. do dovršení 2. roku věku nebo od dovršení 14. do dovršení 15. roku věku pojištěnce (dříve pouze ve 2. roce života); hrazeno je i očkování po uplynutí stanovených lhůt, pokud došlo k odložení aplikace jedné nebo více dávek z důvodu zdravotního stavu pojištěnce,

úhrada očkování proti chřipce u zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků ve zdravotnictví,

úhrada očkování proti lidskému HPV, je-li očkování zahájeno od dovršení 13. do dovršení 14. roku věku pojištěnce – nově i po uplynutí této lhůty, pokud došlo k odložení z důvodu zdravotního stavu pojištěnce,

hrazené očkovací látky proti lidskému HPV a proti chřipce bude nově schvalovat Ministerstvo zdravotnictví ČR na základě doporučení Národní imunizační komise (dříve hrazena nejlevnější varianta),

úhrada očkování proti invazivním meningokokovým infekcím, pneumokokovým infekcím, invazivnímu onemocnění vyvolanému původcem Haemophilus influenzae typu b a proti chřipce, a to nově u pojištěnců s indikovanou nebo provedenou splenektomií a dále u pojištěnců s provedenou autologní nebo allogenní transplantací kmenových hemopoetických buněk.

Nový metodický postup k vykazování očkování od 1. 1. 2022 naleznete zde.

Přehled změn v pravidelném očkování od 1. 1. 2022 je k dispozici v článku zde.