Očkování proti meningokokům hrazenými vakcínami Bexsero a Nimenrix

S platností od 1.5.2020 je nově uložena povinnost zdravotním pojišťovnám hradit očkování dětí proti meningokokům vakcínami Bexsero a Nimenrix.

Invazivní meningokokové infekce jsou závažné onemocnění způsobující záněty mozkových blan a celkovou sepsi organismu. Smrtnost nemoci se uvádí kolem 10 % a k úmrtí může dojít i přes zahájenou léčbu, během 24 – 48 hodin po vzniku příznaků. Meningokokové onemocnění se řadí mezi nejrychleji smrtící infekční choroby.

Kdo má nárok na úhradu ZP dle nové vyhlášky?

  • MEN B (Bexsero) pokud je očkování zahájeno do 6. měsíce věku (děti narozené po 1.11. 2019)

  • MEN A, C, W, Y (Nimenrix) pokud je očkování zahájeno ve 2. roce života (děti narozené po 1.5. 2018)

  • MEN B + A, C, W, Y pro indikované (metodika se nemění)

Konkrétní znění novely zákona naleznete zde.

Do rizikové skupiny patří:

  • děti do 2 let,

  • adolescenti,

  • lidé pohybující se v prostorách s velkou kumulací osob,

  • cestovatelé,

  • lidé trpící chronickým, či jinak závažným onemocněním.

Vykazování vakcín

Nepovinné očkování proti meningokokovým infekcím se vykazuje kódem 02125 (Očkování včetně očkovací látky, která je hrazena z veřejného zdravotního pojištění) s Dg Z26.8+kódem příslušné očkovací látky+příznakem zvýšené úhrady Z.

Při vykazování a uznání očkování bude postupováno v souladu s platným SPC. 

Aktuální SPC Bexsera a Nimenrixu zde.

KÓD NÁZEV OBSAH BALENÍ A URČENÍ VAKCÍNY
0193805 BEXSERO Předvyplněná sříkačka + jehla Vakcína hrazena ze ZP
0193806 BEXSERO Předvyplněná stříkačka bez jehly Vakcína určena pro komerci
0193236 NIMENRIX Předvyplněná stříkačka + 2 jehly Vakcína hrazena ze ZP i pro komerci

Způsob vykazování je také uveden v Metodickém postupu k vykazování očkování, který naleznete zde.

 

Objednávat vakcíny můžete standardně na naší zákaznické lince nebo přes webovou objednávku.

Vakcíny Bexsero a Trumenba můžete objednat v cenově zvýhodněných balíčcích:

  5 a více dávek 10 a více dávek
Bexsero 1 749 Kč 1 709 Kč
Trumenba 2 039 Kč -

Uvedené ceny jsou včetně DPH. Platnost balíčků je do 1. srpna 2020.

 

Možné rozložení očkování v prvním roce života

VĚK DÍTĚTE POVINNÁ OČKOVÁNÍ NEPOVINNÁ (HRAZENÁ) OČKOVÁNÍ
9. týden Hexavakcína* (1 dávka) Rotaviry (1 dávka)

2. –⁠ 3. měsíc

 

Meningokok B (1 dávka)

Pneumokoky* (1 dávka)

4. měsíc Hexavakcína* (2 dávka)

Rotaviry

(2 dávka, případně 3 dávkové schéma á měsíc)

4. –⁠ 6. měsíc

 

Meningokok B (2 dávka)

Pneumokoky* (2 dávka)

11. –⁠ 13. měsíc

Hexavakcína* (3 dávka)  

12. –⁠ 15. měsíc

 

Pneumokoky* (3 dávka)

Meningokok B (3 dávka)

Meningokok A, C, W, Y

(úhrada 1 dávky již od 12 měsíců)

* U nedonošených dětí se očkování provede třemi dávkami podanými v intervalech min. měsíc mezi dávkami a čtvrtou dávkou podanou min. 6 měsíců po podání třetí dávky (schéma 3+1). Pro nedonošené děti se doporučuje Infanrix hexa.