Vyčkejte prosím, systém zpracovává požadavek

Distribuce COVID-19 Vaccine Janssen

Od 1. 6. jsme spustili 3. kolo objednávek vakcíny COVID-19 Vaccine Janssen od výrobce Johnson & Johnson.

Limit na ordinaci zůstává 1 balení = 50 dávek / objednávku. Nově po dodání vakcín do ordinace lze vytvořit objednávku novou. Zjednodušeně jde o systém: OBJEDNEJTE – DODÁME – OBJEDNEJTE – DODÁME – OBJEDNEJTE …

V České republice je distribuce vakcíny realizována společností Avenier a.s. Vakcíny jsou dodávány výrobcem na jedno místo v ČR, odkud pak probíhá další redistribuce po celé ČR a dodání do jednotlivých ordinací lékařů.

Dne 29. 4. bylo Ministerstvem zdravotnictví ČR za účelem zajištění vakcinace populace a ochrany veřejného zdraví v souladu s § 8 odst. 6 zákona o léčivech rozhodnuto o narušení celistvosti balení COVID-19 Vaccine Janssen – tzn. Avenier bude dělit stodávkové balení na dvě balení po 50 dávkách. Více zde.

V současnosti je balení COVID-19 Vaccine Janssen po schválení výjimky Ministerstvem zdravotnictví ČR možné distribuovat bez PIL. PIL a další údaje jsou k dispozici po načtení QR kódu vytištěného na štítku přebalu, nebo po navštívení webového odkazu uvedeného pod QR kódem.

Objednávat vakcíny můžete zde na webu vakciny.avenier.cz.

DISTRIBUCE
Na základě dodávek od společnosti Johnson & Johnson probíhá následná distribuce do ordinací lékařů.
Aktuální dodávka vakcíny COVID-19 Vaccine Janssen do ČR:

Plánovaná dodávka do ČR výrobcem 23. týden / 10.06.2021
Přijato do ČR 10.06.2021
Začátek distribuce 14.06.2021
Množství distribuovaných vakcín  12 000 dávek

I nadále platí, že přesný termín závozu do jednotlivých ordinací obdrží lékaři vždy e-mailem.

OBJEDNÁVÁNÍ
Objednávání vakcín je řízeno dle limitů na ordinaci v závislosti na velikosti dodávek do ČR.
Aktuální limit na ordinaci je 1 balení = 50 dávek / objednávku. Po dodání vakcín do ordinace lze vytvořit objednávku novou.

 1. Přihlaste se do svého účtu na webu vakciny.avenier.cz (tlačítko Přihlásit v pravém horním rohu) pomocí Vašeho hesla a uživatelského jména.
  V případě, že neznáte své heslo, využijte tlačítko Zaslat zapomenuté heslo a vyčkejte na e-mail s pokyny pro obnovení hesla.
 2. Po přihlášení klikněte na banner k vakcínám proti COVID-19 (náhled viz níže).
 3. Následně zvolte požadované množství vakcín a dokončete objednávku.
 4. Objednání vakcíny bude potvrzeno zasláním e-mailu.
 5. Před samotným závozem bude ordinace informována dalším e-mailem.

V případě technických potíží při vytváření objednávky online se obraťte na naši zákaznickou linku nebo e-mail covidjohnson@avenier.cz.
Linka 800 11 22 33 je v provozu každý pracovní den od 6:30 do 17:00 h.

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K OBJEDNÁVKÁM

 • Ordinace má možnost objednat vakcíny COVID-19 Vaccine Moderna i COVID-19 Vaccine Janssen. Tyto objednávky i jejich pořadí jsou na sobě nezávislé.
 • Pokud bude chtít ordinace zrušit objednávku COVID-19 Vaccine Janssen, kontaktuje zákaznickou linku.

COVID-19 VACCINE JANSSEN vs. COVID-19 VACCINE MODERNA

Dne 7. 6. bylo Ministerstvem zdravotnictví ČR za účelem zajištění vakcinace populace a ochrany veřejného zdraví rozhodnuto s účinností od 11. 6. o určení termínu podání druhé dávky očkovací látky proti COVID-19. Více zde.

SPECIFIKACE OČKOVACÍ LÁTKY

 • SPC k dispozici zde
 • neživá rekombinantní vektorová očkovací látka
 • určená pro osoby od 18 let věku

BALENÍ OBSAHUJE:

 • jedno balení obsahuje 10 injekčních lahviček – každá injekční lahvička obsahuje pět dávek po 0,5 ml
 • celkem je v jednom balení 50 dávek vakcíny
 • balení neobsahuje injekční stříkačky a jehly
 • součástí dodávky nad rámec obsahu balení bude samolepka šarže a PIL přípravku

OČKOVACÍ SCHÉMA A PŘEOČKOVÁNÍ:

 • podává se jedna dávka (0,5 ml) ve zvolený den do deltového svalu nedominantní paže
 • přeočkování nebylo dosud stanoveno

SKLADOVÁNÍ:

 • před dodáním do ordinace je vakcína uchovávána při teplotě –25 °C až –15 °C
 • závoz do ordinací bude probíhat v rozmrazeném stavu při teplotě 2 °C až 8 °C
 • po rozmrazení nesmí být vakcína znovu zmrazena
 • v ordinaci probíhá skladování v chladničce při teplotě 2 °C až 8 °C, exspirace neotevřené injekční lahvičky je až 3 měsíce po rozmrazení, datum je v souladu s SPC vyznačeno na vnějším obalu
 • vakcína musí být chráněna před světlem

OČKOVÁNÍ

OCHRANA A ÚČINNOST:
Ochrana začíná přibližně 14 dnů po vakcinaci. Podobně jako u všech vakcín nemusí COVID-19 Vaccine Janssen chránit všechny příjemce vakcíny.
Klinické hodnocení prokázalo 67% snížení počtu symptomatických případů onemocnění COVID-19. Vakcína v klinickém hodnocení tedy prokázala přibližně 67% účinnost. Doba trvání ochrany poskytované vakcínou není známa, protože je stále hodnocena v probíhajících klinických studiích.
Zdroj: SÚKL, SPC

 • Očkování je v České republice realizováno ve fázích stanovených metodickým pokynem pro očkovací kampaň (ze dne 5. 3. 2021, MZČR). Aktuální znění metodického pokynu ke stažení zde.
 • Odborné doporučení pro očkování proti onemocnění COVID-19 (ze dne 11. 3. 2021, ČVS ČLS JEP) naleznete zde
 • Odborné doporučení ohledně intervalů a postinfekční imunity (ze dne 25. 3. a 11. 5. 2021, ČVS ČLS JEP) naleznete zde a zde.
 • Odborné doporučení pro očkování u těhotných a kojících žen proti onemocnění COVID-19 (ze dne 3. 6. 2021, ČVS ČLS JEP) naleznete zde.

KDO SE MŮŽE OČKOVAT:
Očkování je v České republice realizováno ve fázích stanovených metodickým pokynem pro očkovací kampaň (ze dne 5. 3. 2021, MZČR). Aktuální znění metodického pokynu ke stažení zde.

 • Očkování je hrazené z veřejného zdravotního pojištění, a proto se mohou nechat očkovat všechny osoby, které jsou přihlášené k veřejnému zdravotnímu pojištění v České republice. 
 • Od 11. června je registrace možná také pro osoby bez veřejného zdravotního pojištění a pro cizince.

Více informací k očkování naleznete na stránkách MZ ČR zde.

Výdej léčivého přípravku COVID-19 Vaccine Janssen je vázán na lékařský předpis. Přípravek je hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění za podmínek daných zákonem č. 48/1997 Sb. Před podáním přípravku se seznamte s úplnou informací o přípravku.

VYKAZOVÁNÍ OČKOVÁNÍ

Vykazování očkování proti onemocnění COVID-19 se realizuje prostřednictvím kódů, které se liší dle použité vakcíny:

 • 99930 - (VZP) COVID-19 – OČKOVÁNÍ – BIONTECH/PFIZER
 • 99931 - (VZP) COVID-19 – OČKOVÁNÍ – MODERNA
 • 99932 - (VZP) COVID-19 – OČKOVÁNÍ – VAXZEVRIA (ASTRAZENECA)
 • 99933 - (VZP) COVID-19 – OČKOVÁNÍ – JOHNSON & JOHNSON

Pro všechny tyto zdravotní výkony platí jednotná úhrada 267,52 Kč. Ve výkonu je zahrnuta veškerá činnost realizovaná v rámci očkování. Pokud tedy pacient přichází do ordinace pouze za účelem očkování, tak kromě výkonu očkování již není vykazován žádný další výkon (např. epizoda péče). Toto pravidlo platí jak pro registrované, tak neregistrované pacienty (pozn. očkováni mohou být i pacienti neregistrovaní).
 
V případě provedení očkování v rámci návštěvní služby (např. imobilní pacient apod.) se vykáže výkon návštěvy.
V případě, kdy je pacientovi poskytnuta kromě očkování i jiná zdravotní péče (například pacient přijde na prevenci), tak je tato další péče vykázána běžným způsobem a navíc je vykázán výkon očkování.

Pokyny k vykazování vychází ze strategie očkování proti COVID-19 v České republice (ze dne 22. 12. 2020, MZ ČR), který je dostupný zde.

Aktuální informace sledujte zde na našich stránkách.

Zdroj: www.jnj.com

Historie dodávek vakcíny COVID-19 Vaccine Janssen do ČR:

Plánovaná dodávka do ČR výrobcem Přijato do ČR Začátek distribuce Množství vakcín Dodáno
22. týden / 02.06.2021 02.06.2021 03.06.2021 26 400 dávek
21. týden / 28.05.2021 28.05.2021 31.05.2021 38 400 dávek
20. týden / 20.05.2021 20.05.2021 21.05.2021 19 200 dávek
19. týden / 13.05.2021 13.05.2021 14.05.2021 12 000 dávek
17. týden / 29.04.2021 29.04.2021 30.04.2021 12 000 dávek
16. týden / 22.04.2021 22.04.2021 23.04.2021 14 400 dávek

Aktualizováno dne: 14. 6. 2021

DŮLEŽITÉ ODKAZY

 1. Stránky výrobce
 2. SÚKL informace o vakcíně
 3. Přehled pro vakcínu COVID-19 Vaccine Janssen (EMA)
 4. SPC vakcíny
 5. Metodický pokyn pro očkovací kampaň (MZ ČR)
 6. Doporučení pro očkování proti onemocnění COVID-19 (ČVS ČLS JEP)
 7. Informace k očkování na stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR
 8. Strategie očkování proti COVID-19 v České republice (MZ ČR)
 9. Rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR o schválení rozdělení balení COVID-19 Vaccine Janssen (MZ ČR)
 10. Doporučení k postinfekční imunitě po prodělaném covid-19 a schématu očkování (ČVS ČLS JEP)
 11. Mimořádné opatření MZ ČR o určení termínu podání druhé dávky očkovací látky proti COVID-19 (MZ ČR)
 12. Doporučení pro očkování těhotných a kojících žen proti COVID-19 (ČVS ČLS JEP)
 13. Tisková zpráva MZ ČR o vakcíně Vaxzevria a Janssen primárně pro osoby starších 60 let (MZ ČR)