Vyčkejte prosím, systém zpracovává požadavek

Distribuce COVID-19 Vaccine Janssen

Vakcína je dostupná skladem. Distribuce probíhá do ordinací praktických lékařů (poskytovatelé zdravotních služeb s odborností 001, resp. 002), očkovacích center (poskytovatelé zdravotních služeb s odborností 961, resp. 962) a do center zdravotních služeb.

Dne 9. 8. bylo Ministerstvem zdravotnictví ČR za účelem zajištění vakcinace populace a ochrany veřejného zdraví v souladu s § 8 odst. 6 zákona o léčivech rozhodnuto o narušení celistvosti balení COVID-19 Vaccine Janssen. Více zde.

V současnosti je balení COVID-19 Vaccine Janssen po schválení výjimky Ministerstvem zdravotnictví ČR možné distribuovat bez PIL. PIL a další údaje jsou k dispozici po načtení QR kódu vytištěného na štítku přebalu, nebo po navštívení webového odkazu uvedeného pod QR kódem. Více na stránkách SÚKL zde.

MZ ČR vydalo informace k vedení evidence znehodnocených očkovacích látek proti COVID-19 (ze dne 17. 6. 2021). Více naleznete zde.

MZ ČR dne 1. 9. dočasně povoluje použití registrovaných mRNA vakcín Comirnaty (Pfizer / BioNTech) a Spikevax (dříve COVID-19 Vaccine Moderna) jako posilovací nebo dodatečnou třetí dávku v rámci očkovacího schématu proti onemocnění covid-19. Více informací o podání posilovací dávky v článku zde.

OBJEDNÁVÁNÍ

 • Primárně jsou objednávky přijímány přes web vakciny.avenier.cz.
 • Objednání vakcíny bude potvrzeno e-mailem.
 • Při vytváření objednávky není stanoven limit pro množství objednaných vakcín.

V případě technických potíží při vytváření objednávky online se obraťte na naši zákaznickou linku nebo e-mail covidjohnson@avenier.cz.
Linka 800 11 22 33 je v provozu každý pracovní den od 6:30 do 17:00 h.

PŘEHLED DISTRIBUOVANÝCH VAKCÍN

Dne 14. 7. bylo Ministerstvem zdravotnictví ČR za účelem zajištění vakcinace populace a ochrany veřejného zdraví rozhodnuto s účinností od 15. 7. o určení termínu podání druhé dávky očkovací látky proti COVID-19. Více zde.

SPECIFIKACE OČKOVACÍ LÁTKY

 • SPC k dispozici zde
 • neživá rekombinantní vektorová očkovací látka
 • určená pro osoby od 18 let věku

BALENÍ OBSAHUJE:

 • celkem je v jednom balení 50 dávek vakcíny
 • jedno balení obsahuje 10 injekčních lahviček – každá injekční lahvička obsahuje pět dávek po 0,5 ml
 • balení neobsahuje injekční stříkačky a jehly
 • součástí dodávky nad rámec obsahu balení je samolepka šarže

OČKOVACÍ SCHÉMA A PŘEOČKOVÁNÍ:

 • podává se jedna dávka (0,5 ml) ve zvolený den do deltového svalu nedominantní paže
 • informace k aplikaci 3. posilovací / dodatečné dávky zde

SKLADOVÁNÍ:

 • před dodáním do ordinace je vakcína uchovávána při teplotě –25 °C až –15 °C
 • závoz do ordinací probíhá v rozmrazeném stavu při teplotě 2 °C až 8 °C
 • po rozmrazení nesmí být vakcína znovu zmrazena
 • v ordinaci probíhá skladování v chladničce při teplotě 2 °C až 8 °C, exspirace neotevřené injekční lahvičky je až 4,5 měsíce po rozmrazení, datum je v souladu s SPC vyznačeno na vnějším obalu
 • vakcína musí být chráněna před světlem

OČKOVÁNÍ

OCHRANA A ÚČINNOST:
Ochrana začíná přibližně 14 dnů po vakcinaci. Podobně jako u všech vakcín nemusí COVID-19 Vaccine Janssen chránit všechny příjemce vakcíny.
Klinické hodnocení prokázalo 67% snížení počtu symptomatických případů onemocnění COVID-19. Vakcína v klinickém hodnocení tedy prokázala přibližně 67% účinnost. Doba trvání ochrany poskytované vakcínou není známa, protože je stále hodnocena v probíhajících klinických studiích.
Zdroj: SÚKL, SPC

KDO SE MŮŽE OČKOVAT:
Očkování je v České republice realizováno ve fázích stanovených metodickým pokynem pro očkovací kampaň (ze dne 17. 6. 2021, MZČR). Aktuální znění metodického pokynu ke stažení zde.

 • Očkování je hrazené z veřejného zdravotního pojištění, a proto se mohou nechat očkovat všechny osoby, které jsou přihlášené k veřejnému zdravotnímu pojištění v České republice. 
 • Od 20. 9. je spuštěna možnost aplikace posilovací dávky očkování.

Více informací k očkování naleznete na stránkách MZ ČR zde.

Výdej léčivého přípravku COVID-19 Vaccine Janssen je vázán na lékařský předpis. Přípravek je hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění za podmínek daných zákonem č. 48/1997 Sb. Před podáním přípravku se seznamte s úplnou informací o přípravku.

VYKAZOVÁNÍ OČKOVÁNÍ

Vykazování očkování proti onemocnění COVID-19 se realizuje prostřednictvím kódů, které se liší dle použité vakcíny před datem 9. 8. 2021:

 • 99930 - (VZP) COVID-19 – OČKOVÁNÍ – COMIRNATY (BIONTECH/PFIZER)
 • 99931 - (VZP) COVID-19 – OČKOVÁNÍ – SPIKEVAX (MODERNA)
 • 99932 - (VZP) COVID-19 – OČKOVÁNÍ – VAXZEVRIA (ASTRAZENECA)
 • 99933 - (VZP) COVID-19 – OČKOVÁNÍ – COVID-19 VACCINE JANSSEN (JOHNSON & JOHNSON)

Změna vykazování výkonu očkovacích látek dodaných prostřednictvím společného distributora od data 9. 8. 2021:

 • 99937 - (VZP) COVID-19 - OČKOVÁNÍ – SPIKEVAX (MODERNA)
 • 99938 - (VZP) COVID-19 – OČKOVÁNÍ – VAXZEVRIA (ASTRAZENECA)
 • 99939 - (VZP) COVID-19 – OČKOVÁNÍ – COVID-19 VACCINE JANSSEN (JOHNSON& JOHNSON)

Pro všechny tyto zdravotní výkony platí jednotná úhrada 267,52 Kč. Ve výkonu je zahrnuta veškerá činnost realizovaná v rámci očkování. Pokud tedy pacient přichází do ordinace pouze za účelem očkování, tak kromě výkonu očkování již není vykazován žádný další výkon (např. epizoda péče). Toto pravidlo platí jak pro registrované, tak neregistrované pacienty (pozn. očkováni mohou být i pacienti neregistrovaní).
 
V případě provedení očkování v rámci návštěvní služby (např. imobilní pacient apod.) se vykáže výkon návštěvy.
V případě, kdy je pacientovi poskytnuta kromě očkování i jiná zdravotní péče (například pacient přijde na prevenci), tak je tato další péče vykázána běžným způsobem a navíc je vykázán výkon očkování.

 • MZ ČR vydalo informace k vedení evidence znehodnocených očkovacích látek proti COVID-19 (ze dne 17. 6. 2021). Více naleznete zde.
 • Pokyny k vykazování vychází ze strategie očkování proti COVID-19 v České republice (ze dne 22. 12. 2020, MZ ČR),  která je dostupná zde.
 • V případě dotazů kontaktujte příslušnou zdravotní pojišťovnu.

Zdroj: www.jnj.com

Aktualizováno dne: 18. 10. 2021

 

DŮLEŽITÉ ODKAZY

 1. Stránky výrobce
 2. SÚKL informace o vakcíně
 3. Přehled pro vakcínu COVID-19 Vaccine Janssen (EMA)
 4. SPC vakcíny
 5. Metodický pokyn pro očkovací kampaň (MZ ČR)
 6. Informace k očkování na stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR
 7. Strategie očkování proti COVID-19 v České republice (MZ ČR)
 8. Rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR o schválení rozdělení balení COVID-19 Vaccine Janssen (MZ ČR)
 9. Mimořádné opatření MZ ČR o určení termínu podání druhé dávky očkovací látky proti COVID-19 (MZ ČR)
 10. Doporučení pro očkování těhotných a kojících žen proti COVID-19 (ČVS ČLS JEP)
 11. Tisková zpráva MZ ČR o vakcíně Vaxzevria a Janssen primárně pro osoby starších 60 let (MZ ČR)
 12. Tisková zpráva MZ ČR o vakcinaci po prodělání nemoci COVID-19 (MZ ČR)
 13. Informace k vedení evidence znehodnocených očkovacích látek proti COVID-19 (MZ ČR)
 14. Doporučení k očkování dětí a adolescentů (ČVS ČLS JEP)
 15. Doporučení k přeočkování a aplikaci dodatečných (třetích) dávek vakcíny proti COVID-19 (ČVS ČLS JEP)
 16. Aktualizované doporučení pro očkování proti onemocnění COVID-19 (ČVS ČLS JEP)
 17. Rozhodnutí o aplikaci dodatečné 3. dávky proti COVID-19 (MZ ČR)
 18. Rozhodnutí o aplikaci posilující 3. dávky proti COVID-19 (MZ ČR)