Vyčkejte prosím, systém zpracovává požadavek

Distribuce COVID-19 Vaccine Janssen

Aktuálně přijímáme objednávky vakcíny COVID-19 Vaccine Janssen od výrobce Johnson & Johson.

V České republice bude distribuce vakcíny realizována společností Avenier a.s. Vakcíny budou dodávány výrobcem na jedno místo v ČR, odkud pak bude probíhat další redistribuce po celé ČR a dodání do jednotlivých ordinací lékařů.

V současné době čekáme na dodání vakcín do našich distribučních center, které je plánováno na druhou polovinu dubna. Objednávat vakcíny můžete od 12. dubna zde na webu vakciny.avenier.cz.

DISTRIBUCE
Na základě plánu dodávek od společnosti Johnson & Johnson očekáváme první distribuci do 768 ordinací:
1. dodávka: 19. 4.* – 14.400 dávek = 288 balení
2. dodávka: 26. 4.* – 24.000 dávek = 480 balení

* Dle vyjádření společnosti Johnson & Johnson byly dodávky vakcíny do EU pozastaveny. Čekáme na nové informace o plánu dodávek do ČR. Následně budeme všechny lékaře, kteří si vakcínu objednali, informovat e-mailem o termínu plánované distribuce do ordinace.

OBJEDNÁVÁNÍ
Objednávání vakcín je řízeno dle limitů na ordinaci v závislosti na velikosti dodávek do ČR.
Aktuální limit na ordinaci je 1 balení = 50 dávek.

 1. Přihlaste se do svého účtu na webu vakciny.avenier.cz (tlačítko Přihlásit v pravém horním rohu) pomocí Vašeho hesla a uživatelského jména.
  V případě, že neznáte své heslo, využijte tlačítko Zaslat zapomenuté heslo a vyčkejte na e-mail s pokyny pro obnovení hesla.
 2. Po přihlášení klikněte na banner k vakcíně Janssen (náhled viz níže).
 3. Následně zvolte požadované množství vakcín a dokončete objednávku.
 4. Objednání vakcíny bude potvrzeno zasláním e-mailu.
 5. Před samotným závozem bude ordinace informována dalším e-mailem.

V případě technických potíží při vytváření objednávky online se obraťte na naši zákaznickou linku nebo e-mail covidjohnson@avenier.cz.
Linka 800 11 22 33 je v provozu každý pracovní den od 6:30 do 17:00 h.

SPECIFIKACE OČKOVACÍ LÁTKY

 • SPC k dispozici zde
 • neživá rekombinantní vektorová očkovací látka
 • určená pro osoby od 18 let věku

BALENÍ OBSAHUJE:

 • jedno balení obsahuje 10 injekčních lahviček – každá injekční lahvička obsahuje pět dávek po 0,5 ml
 • celkem je v jednom balení 50 dávek vakcíny
 • balení neobsahuje injekční stříkačky a jehly
 • součástí dodávky nad rámec obsahu balení bude samolepka šarže a PIL přípravku

OČKOVACÍ SCHÉMA A PŘEOČKOVÁNÍ:

 • podává se jedna dávka (0,5 ml) ve zvolený den do deltového svalu nedominantní paže
 • přeočkování nebylo dosud stanoveno

SKLADOVÁNÍ:

 • před dodáním do ordinace je vakcína uchovávána při teplotě –25 °C až –15 °C
 • závoz do ordinací bude probíhat v rozmrazeném stavu při teplotě 2 °C až 8 °C
 • po rozmrazení nesmí být vakcína znovu zmrazena
 • v ordinaci probíhá skladování v chladničce při teplotě 2 °C až 8 °C, exspirace neotevřené injekční lahvičky je až 3 měsíce po rozmrazení, datum je v souladu s SPC vyznačeno na vnějším obalu
 • vakcína musí být chráněna před světlem

OČKOVÁNÍ

OCHRANA A ÚČINNOST:
Ochrana začíná přibližně 14 dnů po vakcinaci. Podobně jako u všech vakcín nemusí COVID-19 Vaccine Janssen chránit všechny příjemce vakcíny.
Klinické hodnocení prokázalo 67% snížení počtu symptomatických případů onemocnění COVID-19. Vakcína v klinickém hodnocení tedy prokázala přibližně 67% účinnost. Doba trvání ochrany poskytované vakcínou není známa, protože je stále hodnocena v probíhajících klinických studiích.
Zdroj: SÚKL, SPC

KDO SE MŮŽE OČKOVAT:
Očkování je v České republice realizováno ve fázích stanovených metodickým pokynem pro očkovací kampaň (ze dne 5. 3. 2021, MZČR). Aktuální znění metodického pokynu ke stažení zde.

Od 24. března se mohou k očkování registrovat osoby s chronickým onemocněním či zdravotním stavem s vysokým rizikem těžkého průběhu COVID-19. Registrovat k očkování se osoby starší 70 let, všichni zdravotničtí pracovníci a osoby s chronickým onemocněním či zdravotním stavem s vysokým rizikem těžkého průběhu covid-19. Od 7. dubna 2021 se mohou k očkování registrovat pracovníci v sociálních službách. Očkování je hrazené z veřejného zdravotního pojištění, a proto se mohou nechat očkovat všechny osoby, které jsou přihlášené k veřejnému zdravotnímu pojištění v České republice. Více informací k očkování naleznete na stránkách MZ ČR zde.

Odborné doporučení pro očkování proti onemocnění COVID-19 (ze dne 11. 3. 2021, ČVS SLS JEP) naleznete zde.

Výdej léčivého přípravku COVID-19 Vaccine Janssen je vázán na lékařský předpis. Přípravek je hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění za podmínek daných zákonem č. 48/1997 Sb. Před podáním přípravku se seznamte s úplnou informací o přípravku.

VYKAZOVÁNÍ OČKOVÁNÍ

Vykazování očkování proti onemocnění COVID-19 se realizuje prostřednictvím kódů, které se liší dle použité vakcíny:

 • 99930 - (VZP) COVID-19 – OČKOVÁNÍ - BIONTECH/PFIZER
 • 99931 - (VZP) COVID-19 – OČKOVÁNÍ – MODERNA
 • 99932 - (VZP) COVID-19 – OČKOVÁNÍ – ASTRAZENECA
 • 99933 - (VZP) COVID-19 – OČKOVÁNÍ - JOHNSON & JOHNSON

Pro všechny tyto zdravotní výkony platí jednotná úhrada 267,52 Kč. Ve výkonu je zahrnuta veškerá činnost realizovaná v rámci očkování. Pokud tedy pacient přichází do ordinace pouze za účelem očkování, tak kromě výkonu očkování již není vykazován žádný další výkon (např. epizoda péče). Toto pravidlo platí jak pro registrované, tak neregistrované pacienty (pozn. očkováni mohou být i pacienti neregistrovaní).
 
V případě provedení očkování v rámci návštěvní služby (např. imobilní pacient apod.) se vykáže výkon návštěvy.
V případě, kdy je pacientovi poskytnuta kromě očkování i jiná zdravotní péče (například pacient přijde na prevenci), tak je tato další péče vykázána běžným způsobem a navíc je vykázán výkon očkování.

Pokyny k vykazování vychází ze strategie očkování proti COVID-19 v České republice (ze dne 22. 12. 2020, MZČR), který je dostupný zde.

Aktuální informace sledujte zde na našich stránkách.

 

DŮLEŽITÉ ODKAZY

 1. Stránky výrobce
 2. SÚKL informace o vakcíně
 3. Přehled pro vakcínu COVID-19 Vaccine Janssen (EMA)
 4. SPC vakcíny
 5. Metodický pokyn pro očkovací kampaň (MZČR)
 6. Doporučení pro očkování proti onemocnění COVID-19 (ČVS SLS JEP)
 7. Informace k očkování na stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR
 8. Strategie očkování proti COVID-19 v České republice (MZČR)

Aktualizováno dne: 14. 4. 2021Zdroj: www.jnj.com