Distribuce JCOVDEN (dříve COVID-19 Vaccine Janssen)

Vakcína JCOVDEN (dříve COVID-19 Vaccine Janssen) je skladem a její dodání je ve standardní závozový den. Distribuce probíhá do ordinací praktických lékařů (poskytovatelů zdravotních služeb s odborností 001, resp. 002), očkovacích center (poskytovatelé zdravotních služeb s odborností 961, resp. 962) a do center zdravotních služeb.

V současnosti je balení JCOVDEN (dříve COVID-19 Vaccine Janssen) po schválení výjimky Ministerstvem zdravotnictví ČR možné distribuovat bez PIL. PIL a další údaje jsou k dispozici po načtení QR kódu vytištěného na štítku přebalu, nebo po navštívení webového odkazu uvedeného pod QR kódem.

MZ ČR vydalo informace k vedení evidence znehodnocených očkovacích látek proti COVID-19 (ze dne 17. 6. 2021). Více naleznete zde.


OBJEDNÁVÁNÍ

 • Objednávky na vakcíny proti COVID-19 přijímáme v prvé řadě přes web.
 • Objednání vakcíny bude potvrzeno e-mailem.
 • Při vytváření objednávky není stanoven limit pro množství objednaných vakcín.

V případě technických potíží při vytváření objednávky online se obraťte na naši zákaznickou linku nebo e-mail covidjohnson@avenier.cz.
Linka 800 11 22 33 je v provozu každý pracovní den od 6:30 do 17:00 h.


SPECIFIKACE OČKOVACÍ LÁTKY

 • SPC k dispozici zde
 • neživá rekombinantní vektorová očkovací látka
 • určená pro osoby od 18 let věku

BALENÍ OBSAHUJE:

 • jedno balení obsahuje 10 injekčních lahviček – každá injekční lahvička obsahuje pět dávek po 0,5 ml
 • celkem je v jednom balení 50 dávek vakcíny
 • balení neobsahuje injekční stříkačky a jehly součástí dodávky nad rámec obsahu balení je samolepka šarže a PIL přípravku

OČKOVACÍ SCHÉMA A PŘEOČKOVÁNÍ:

 • základní očkování sestává z jedné dávky (0,5 ml) ve zvolený den do deltového svalu nedominantní paže
 • přeočkování se řídí dle SPC a nastavení MZ ČR

SKLADOVÁNÍ:

 • před dodáním do ordinace je vakcína uchovávána při teplotě –25 °C až –15 °C
 • závoz do ordinací probíhá v rozmrazeném stavu při teplotě 2 °C až 8 °C
 • po rozmrazení nesmí být vakcína znovu zmrazena
 • v ordinaci probíhá skladování v chladničce při teplotě 2 °C až 8 °C, exspirace neotevřené injekční lahvičky je až 11 měsíců po rozmrazení, datum rozmrazení je vyznačeno na vnějším obalu
 • vakcína musí být chráněna před světlem

Výdej léčivého přípravku JCOVDEN (dříve COVID-19 Vaccine Janssen) je vázán na lékařský předpis. Přípravek je hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění za podmínek daných zákonem č. 48/1997 Sb. Před podáním přípravku se seznamte s úplnou informací o přípravku.


VYKAZOVÁNÍ OČKOVÁNÍ

Vykazování očkování proti onemocnění COVID-19 se realizuje prostřednictvím kódů, které se liší dle použité vakcíny. Kód výkonu platný od 15. 12. 2021:

 • 99935 – NUVAXOVID (NOVAVAX)
 • 99936 COMIRNATY (BIONTECH / PFIZER)
 • 99937 – SPIKEVAX (MODERNA)
 • 99938 – VAXZEVRIA (ASTRAZENECA)
 • 99939 – JCOVDEN (JOHNSON & JOHNSON)
 • 99940 – COMIRNATY PRO DĚTI 5–11 LET (BIONTECH / PFIZER)

Více informací k vykazování naleznete např. na webu VZP zde.

Pro všechny tyto zdravotní výkony platí jednotná úhrada 267,52 Kč. Ve výkonu je zahrnuta veškerá činnost realizovaná v rámci očkování. Pokud tedy pacient přichází do ordinace pouze za účelem očkování, tak kromě výkonu očkování již není vykazován žádný další výkon (např. epizoda péče). Toto pravidlo platí jak pro registrované, tak neregistrované pacienty (pozn. očkováni mohou být i pacienti neregistrovaní).

V případě provedení očkování v rámci návštěvní služby (např. imobilní pacient apod.) se vykáže výkon návštěvy. V případě, kdy je pacientovi poskytnuta kromě očkování i jiná zdravotní péče (například pacient přijde na prevenci), tak je tato další péče vykázána běžným způsobem a navíc je vykázán výkon očkování.

 • MZ ČR vydalo informace k vedení evidence znehodnocených očkovacích látek proti COVID-19 (ze dne 17. 6. 2021). Více naleznete zde.
 • Pokyny k vykazování vychází ze strategie očkování proti COVID-19 v České republice (ze dne 22. 12. 2020, MZ ČR), která je dostupná zde.
 • V případě dotazů kontaktujte příslušnou zdravotní pojišťovnu.


Zdroj: www.jnj.com

Aktualizováno dne: 23. 9. 2022


DŮLEŽITÉ ODKAZY

MZ ČR (tiskové zprávy, rozhodnutí apod.):

Doporučení České vakcinologické společnosti (ČVS) ČLS JEP: