Rozhodnutí MZ ČR o podání třetí dávky proti covidu-19


MZ dočasně povoluje použití registrovaných léčivých přípravků Comirnaty (Pfizer / BioNTech) a Spikevax (dříve COVID-19 Vaccine Moderna) jako posilovací nebo dodatečnou třetí dávku v rámci očkovacího schématu proti onemocnění covid-19 způsobem, který není v souladu s rozhodnutím o registraci (registrace ve dvou dávkovém schématu).

Třetí dávka je buď dávka posilovací nebo dávka dodatečná a může ji dostat pacient, který má dokončené základní očkovací schéma takovými léčivými přípravky, které lze uznat za účelem vystavení certifikátu o provedeném očkování.

Pro podání posilovací nebo dodatečné dávky jsou určeny mRNA vakcíny (Comirnaty a Spikevax). U osob od 12 do 17 let včetně je možné k aplikaci posilovací dávky použít pouze vakcínu Comirnaty (celá dávka).

  AKTUÁLNĚ:

  • Aktualizované rozhodnutí MZ ČR platné od 24. 1. 2022 - u osob nad 12 let věku lze aplikovat posilující dávku po uplynutí 5 měsíců od dokončení základního očkovacího schématu.
  • Změna SPC vakcíny Spikevax – osobám ve věku 18 let a starším může být podána posilovací dávka (0,25 ml, 50 mikrogramů, což je polovina primární dávky). Více informací v SPC Spikevax zde. U vakcíny Comirnaty nedošlo k žádným úpravám dávkování.


POSILOVACÍ DÁVKA

Posilovací dávka vakcíny se od 4. 1. 2022 podává pacientům nad 18 let věku nejdříve po uplynutí 5 měsíců od dokončení základního očkovacího schématu. Posilovací dávka není omezena na určitou skupinu osob.

Posilující dávku je možné podat po uplynutí 2 měsíců od ukončeného základního očkovacího schématu vakcíny COVID-19 Vaccine Janssen.

Od 24. 1. 2022 je možné u osob ve věku od 12 do 17 let včetně podat posilovací dávku po uplynutí 5 měsíců od dokončení základního očkovacího schématu. K aplikaci posilovací dávky  u osob ve věku 12 až 17 let je určena pouze vakcína Comirnaty (celá dávka).

   Rozhodnutí MZ ČR o dočasném povolení použití registrovaných léčivých přípravků Comirnaty a Spikevax k podání posilovací dávky u osob nad 18 let věku platné od 4. 1. 2022 je k dispozici zde.

   Rozhodnutí MZ ČR o dočasném povolení použití registrovaných léčivých přípravků Comirnaty k podání posilovací dávky u osob nad 12 let  věku platné od 24. 1. 2022 je k dispozici zde.


DODATEČNÁ DÁVKA

V případě nově zahájeného očkování se dodatečná dávka podává nejdříve po uplynutí 4 týdnů od dokončení základního očkovacího schématu (vakcíny Comirnaty, Spikevax nebo Vaxzevria). Ministerstvo nevylučuje podání dodatečné dávky těm pacientům, kteří byli očkování jedno dávkovou vakcínou COVID-19 Vaccine Janssen (Johnson & Johnson).

Podání dodatečné dávky vakcíny je určeno těm pacientům, u kterých bylo dokončeno základní očkovací schéma a u nichž byl diagnostikován alespoň jeden z následujících zdravotních stavů:

  • středně těžká a těžká imunosuprese,
  • středně těžký nebo těžký primární imunodeficit,
  • pokročilá nebo neléčená infekce HIV nebo stav vyžadující imunosupresivní terapii, a to za podmínky, že tento způsob použití předmětných léčivých přípravků je dostatečně odůvodněn vědeckými poznatky.

Dodatečnou dávku lze podat pouze na základě doporučení lékaře pracoviště, které se zabývá léčbou některého z výše uvedených stavů.

V případě nově zahájeného očkování se dodatečná dávka podává nejdříve po uplynutí 4 týdnů od dokončení základního očkovacího schématu (vakcíny Comirnaty, Spikevax nebo Vaxzevria).

  Dodatečná dávka se může podávat od 2. 9. 2021 (dnem vyvěšení rozhodnutí na úřední desce MZ ČR).

Rozhodnutí MZ ČR o dočasném povolení použití registrovaných léčivých přípravků Comirnaty a Spikevax – dodatečná dávka od 2. 9. 2021 k dispozici zde.


DŮLEŽITÉ ODKAZY

Rozhodnutí vyplývá z aktualizovaného doporučení ČVS ČLS JEP ze dne 22. 11. 2021 k přeočkování a aplikaci posilujících dávek vakcíny proti covidu-19 zde. Toto doporučení doplňuje původní doporučení k přeočkování a aplikaci dodatečných (třetích) dávek vakcíny proti onemocnění covid-19 ze dne 23. 8. 2021. zde.

Doporučení EMA (Evropská agentura pro léčivé přípravky) pro podání dodatečné a posilovací dávky na stránkách SÚKL zde.


Aktualizováno: 24. 1. 2022.