Informace o podání posilovací dávky proti covidu-19


MZ dočasně povoluje použití registrovaných léčivých přípravků Comirnaty (Pfizer / BioNTech) a Spikevax (dříve COVID-19 Vaccine Moderna) jako:

 • posilovací 1. dávku,
 • posilovací 2. dávku,
 • dodatečnou dávku

v rámci očkovacího schématu proti onemocnění covid-19.

1. POSILOVACÍ DÁVKA

Pro podání 1. posilovací dávky jsou určeny mRNA vakcíny (Comirnaty a Spikevax). U osob od 12 do 17 let včetně je možné k aplikaci posilovací dávky použít pouze vakcínu Comirnaty (celá dávka).


AKTUÁLNĚ

 • Změna v SPC vakcíny Comirnaty – posilovací dávku je dle SPC vakcíny možné podat u osob nad 12 let věku nejdříve po uplynutí 3 měsíců od dokončení základního očkovacího schématu. SPC vakcíny Comirnaty je k dispozici zde. V souvislosti se změnou v SPC došlo ke zrušení rozhodnutí MZ ČR o podání posilovací dávky nad 12 let věku pro vakcínu Comirnaty, více zde.
 • Změna SPC vakcíny Spikevax – osobám ve věku 18 let a starším může být podána posilovací dávka (0,25 ml, 50 mikrogramů, což je polovina primární dávky). Více informací v SPC Spikevax zde. U vakcíny Comirnaty nedošlo k žádným úpravám dávkování. Podání posilovací dávky vakcínou Spikevax se stále řídí rozhodnutím MZ ČR ze dne 24. 1. 2022 –  u osob nad 12 let věku lze aplikovat posilující dávku po uplynutí 5 měsíců od dokončení základního očkovacího schématu.


INFORMACE O 1. POSILOVACÍ DÁVCE

1. posilovací dávka vakcíny se od 4. 1. 2022 podává pacientům nad 18 let věku nejdříve po uplynutí 5 měsíců od dokončení základního očkovacího schématu. Posilovací dávka není omezena na určitou skupinu osob.

1. posilovací dávku je možné podat po uplynutí 2 měsíců od ukončeného základního očkovacího schématu vakcíny COVID-19 Vaccine Janssen.

K aplikaci posilovací dávky u osob ve věku 12 až 17 let je určena pouze vakcína Comirnaty (celá dávka), aplikace vakcíny Comirnaty se řídí aktuálním SPC a doporučením ČVS (viz související odkazy).


SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

 • Rozhodnutí MZ ČR o dočasném povolení použití registrovaných léčivých přípravků Comirnaty a Spikevax k podání posilovací dávky u osob nad 18 let věku platné od 4. 1. 2022 – ZDE.
 • Zrušení rozhodnutí MZ ČR o dočasném povolení použití registrovaných léčivých přípravků Comirnaty k podání posilovací dávky u osob nad 12 let věku platné od 24. 1. 2022 – odkaz ZDE.
 • Doporučení ČVS k přeočkování a aplikaci posilujících dávek vakcíny proti onemocnění covid-19 ze dne 16. 6. 2022 – odkaz ZDE.
 • SPC vakcín proti covidu-19 – odkaz ZDE.


2. POSILOVACÍ DÁVKA

Pro podání 2. posilovací jsou určeny mRNA vakcíny (Comirnaty a Spikevax). 2. posilovací dávku lze podat nejdříve po uplynutí 4 měsíců od podání první posilovací dávky u osob, které dovršily 18 let věku.

Více informací v rozhodnutí MZ ČR o dočasném povolení 2. posilovací dávky léčivých přípravků Comirnaty a Spikevax s účinností od 18. 7. 2022 naleznete zde.

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

 • Rozhodnutí MZ ČR o dočasném povolení 2. posilovací dávky léčivých přípravků Comirnaty a Spikevax s účinností od 18. 7. 2022 – odkaz ZDE.
 • Doporučení ČVS k přeočkování a aplikaci posilujících dávek vakcíny proti onemocnění covid-19 ze dne 16. 6. 2022 – odkaz ZDE.
 • SPC vakcín proti covidu-19 – odkaz ZDE.

DODATEČNÁ DÁVKA

V případě nově zahájeného očkování se dodatečná dávka podává nejdříve po uplynutí 4 týdnů od dokončení základního očkovacího schématu (vakcíny Comirnaty, Spikevax nebo Vaxzevria). Ministerstvo nevylučuje podání dodatečné dávky těm pacientům, kteří byli očkování jedno dávkovou vakcínou COVID-19 Vaccine Janssen (Johnson & Johnson).

Podání dodatečné dávky vakcíny je určeno těm pacientům, u kterých bylo dokončeno základní očkovací schéma a u nichž byl diagnostikován alespoň jeden z následujících zdravotních stavů:

 • středně těžká a těžká imunosuprese,
 • středně těžký nebo těžký primární imunodeficit,
 • pokročilá nebo neléčená infekce HIV nebo stav vyžadující imunosupresivní terapii, a to za podmínky, že tento způsob použití předmětných léčivých přípravků je dostatečně odůvodněn vědeckými poznatky.

Dodatečnou dávku lze podat pouze na základě doporučení lékaře pracoviště, které se zabývá léčbou některého z výše uvedených stavů.

V případě nově zahájeného očkování se dodatečná dávka podává nejdříve po uplynutí 4 týdnů od dokončení základního očkovacího schématu (vakcíny Comirnaty, Spikevax nebo Vaxzevria).

  Dodatečná dávka se může podávat od 2. 9. 2021 (dnem vyvěšení rozhodnutí na úřední desce MZ ČR).

Rozhodnutí MZ ČR o dočasném povolení použití registrovaných léčivých přípravků Comirnaty a Spikevax – dodatečná dávka od 2. 9. 2021 k dispozici zde.


Aktualizováno: 18. 7. 2022.