Vaxneuvance - vakcína proti pneumokokovým nákazám nově také pro děti

Pro očkování proti pneumokokovým nákazám je možné využít nově dostupnou očkovací látku Vaxneuvance1.

VAKCÍNA VAXNEUVANCE1:

 • konjugovaná vakcína chránící proti 15 pneumokokovým sérotypům včetně sérotypu 3 (nejčastěji zastoupená séroskupina v roce 20212) a dále 22F a 33F,
 • výrobce: MSD,
 • určena nově pro děti ve věku od 6 týdnů,
 • SPC k dispozici zde.


OČKOVACÍ SCHÉMA:

 • děti od 6 týdnů do 2 let věku: doporučené schéma se skládá ze 3 dávek – dvě dávky primární série s odstupem 8 týdnů mezi dávkami, podání posilovací dávky se doporučuje mezi 11. a 15. měsícem věku,
 • děti od 2 let do 18 let věku: očkuje se jednou dávkou ve zvolený den,
 • osoby od 18 let výše: očkuje se jednou dávkou ve zvolený den.


INFORMACE O VAKCÍNĚ:

 • vakcína je schválena i pro nedonošené děti,
 • použití vakcíny je možné simultánně s dalšími vybranými vakcínami (viz SPC),
 • možnost použití i pro již rozočkované děti jinou pneumokokovou konjugovanou vakcínou (více viz SPC).

 

ÚHRADA VAKCÍNY:

 • na vakcínu se vztahuje částečná úhrada z veřejného zdravotního pojištění.


VYKAZOVÁNÍ NEPOVINNÉHO OČKOVÁNÍ U KOJENCŮ:

VakcínaKód ZULPKód výkonuKód diagnózyPříznak zvýšené úhradyMax. výše úhrady ze ZP3

Vaxneuvance1

0255393

02125

Z23.8

998,68 Kč
1 SPC Vaxneuvane®
  Výdej léčivého přípravku Vaxneuvance je vázán na lékařský předpis. Přípravek je hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění za podmínek daných zákonem č. 48/1997 Sb. Před podáním přípravku se seznamte s úplnou informací o přípravku.

SZÚ, 2022: Invazivní pneumokokové onemocnění v České republice v roce 2021 (druhý rok ovlivněný pandemií covid-19, Zprávy CEM, Praha, 31 (6), s. 217–221. Dostupné z: http://www.szu.cz/uploads/IPO/CEM_6_2022_IPO.pdf.

3 Aktuální výše úhrady dle SÚKL k datu 1. 11. 2022.