Světový imunizační týden 2024 (Týden očkování 2024)

Každý rok připadá na poslední dubnový týden Světový imunizační týden známý též jako Světový týden očkování. Během tohoto týdne si připomínáme sílu vakcín v záchraně lidských životů.
50. výročí Rozšířeného programu pro imunizaci

Letošní ročník oslavuje 50. výročí Rozšířeného programu pro imunizaci (EPI). Tuto iniciativu zahájila Světová zdravotnická organizace (WHO) v roce 1974. Již od svého založení EPI reprezentuje globální úsilí pro zajištění dostupnosti k život zachraňujícím vakcínám pro každé dítě bez ohledu na jeho geografickou polohu nebo socioekonomický status.

EPI se původně zaměřovala na ochranu dětí před 6 dětskými nemocemi. Dnes toto číslo vzrostlo na 13 univerzálně doporučených vakcín a 17 dalších, které jsou doporučené v závislosti na zdravotní indikaci daného jedince.

Imunizační kampaně světu umožnily např. vymýtit neštovice a dramaticky omezit výskyt dětské obrny. Za pouhých pět desetiletí se EPI vyvíjela a dosáhla pozoruhodných milníků, které přetvořily globální zdravotní prostředí. Světová populace díky očkování přešla ze světa, kde se rodiče obávaly úmrtí svých dětí, do světa, kde mají děti díky očkování větší šanci na kvalitní život bez infekčních onemocnění.

Nárůst počtu onemocnění

Během posledních několika let ve spojitosti s pandemií poklesl pokrok v prevenci pomocí očkování.

V roce 2022 bylo sice celosvětově očkováno o 4 milióny více dětí ve srovnání s rokem 2021, ale stále je na světě 20 miliónů dětí, kterým jedno a více očkování chybí. Důsledkem je, že svět zažívá náhlé propuknutí záškrtu a spalniček, které byly dosud pod kontrolou. I přes to, že je celosvětová proočkovanost na dobré úrovni a 4 z 5 dětí je plně očkováno, je stále prostor ke zlepšení.

Pandemie a další nedávno se objevující zdravotní hrozby jasně ukázaly, že bezpečné a účinné vakcíny, společně s kvalitními imunizační programy a lepším přístupem k očkování, jsou zásadní pro ochranu zdraví na celém světě.

  • Aktuálně ve všech oblastech světa vzrůstá počet onemocnění, která jsou preventabilní očkováním (spalničky, dětská obrna a cholera).
  • V roce 2022 vynechalo 20,5 miliónu dětí alespoň jednu dávku pravidelného očkování a 14 miliónů nedostalo vakcínu žádnou.
  • V roce 2022 bylo téměř 33 milionů dětí nebezpečně náchylných k rostoucí hrozbě spalniček.
  • Na spalničky zemřelo odhadem 136 000 lidí, většinou dětí.

Očkování je jednou z nejúčinnějších a finančně efektivních zdravotnických možností prevence.

Preventivní programy zaměřené na očkování, zlepšování zdraví matek a dětí a rovný přístup ke zdravotní péči, patří k základním pilířům veřejného zdraví.