Světový den meningitidy

24. dubna si každoročně připomínáme Světový den meningitidy a důležitost prevence a informovanosti o tomto onemocnění, které navzdory významnému pokroku patří stále k celosvětově obávaným nemocem. Zároveň patří mezi méně známé onemocnění a je důležité o něm informovat pacienty a hlavně rodiče dětí. U některých osob bakterie nevyvolává žádné projevy a tito lidé (tzv. nosiči) pak mohou onemocnění přenést na ostatní ve svém okolí.

Nemocnost IMO je věkově specifická, nejčastěji se IMO projeví u dětí mladších jednoho roku věku, další ohroženou skupinou jsou adolescenti ve věku 15–19 let a děti ve věku 1–4 roky. Za dobu sledování invazivního onemocnění (IMO) v ČR od roku 1993 byl zaznamenán vedle prevalence séroskupiny B také postupný vzestup séroskupin C, W a Y, což dokazují data níže. Onemocnět však může kdokoli, i doposud zcela zdravý jedinec.

                


Lékaři mají i nadále nezastupitelnou roli v informování o možnosti očkování proti meningokokovým nákazám.


Očkování proti IMO je doporučeno především pro:

 • kojence ve věku 2–11 měsíců,
 • děti ve věku 1–4 let,
 • dospívající a mladé dospělé ve věku 13–25 let, očkování se upřednostňuje ve věku 13–15 let,
 • pacienty se zdravotní indikací (více níže),
 • osoby cestující do zemí s rizikem nákazy meningokokovým onemocněním nebo plánující trvalý pobyt v nich.


ÚHRADA OČKOVÁNÍ

Novelizací zákona o veřejném zdravotním pojištění č. 48/1997 Sb. hradí plně* zdravotní pojišťovny očkování dětem a dospívajícím v následujícím režimu:


Poznámka: U rozočkovaných dětí, u kterých bylo v roce 2021 zahájeno očkování do dovršení 6 měsíců věku, budou hrazeny všechny dávky OL aplikované dle očkovacího schématu po 1. 1. 2022.


Dále platí, že očkování proti IMO (B a A, C, W, Y) hradí plně* pojišťovna také tzv. rizikovým pacientům (se zdravotní indikací):


* Aktuální výši úhrady doporučujeme vždy před aplikací ověřit na stránkách SÚKL.


PŘEOČKOVÁNÍ PROTI IMO

Česká vakcinologická společnost ČLS JEP vydala aktualizované doporučení pro očkování proti IMO (ze dne 1. 6. 2020) zde. K udržení dlouhodobé imunity je v některých případech doporučeno přeočkování po 5 letech. Přeočkování je vhodné u osob, které jsou ve zvýšeném riziku nákazy dle individuálního posouzení:

 • děti,
 • adolescenti,
 • mladí dospělí,
 • sportovci,
 • cestovatelé do endemických oblastí,
 • osoby pobývající ve velkých kolektivech (např. zdravotníci, laboratorní pracovníci, pedagogové apod.),
 • osoby s extrémní fyzickou a psychickou zátěži,
 • osoby s některými chronickými onemocněními.

Vzhledem k nastaveným protiepidemickým opatřením došlo ke změně sezónnosti IMO – nebyl zaznamenán obvyklý podzimní a zimní zvýšený výskyt počtu onemocnění. Lze však předpokládat, že po uvolnění všech opatření se postupně budou zvyšovat i počty výskytů. O to důležitější je pokračování v prevenci tohoto závažného onemocnění očkováním.