Stop chřipce: očkování v sezóně 2022/2023

Aktualizováno: 10. 11. 2022.


Níže naleznete aktuální informace k chřipkové sezóně 2022/2023. Všechny vakcíny můžete objednávat přes web nebo na zákaznické lince 800 11 22 33.

MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA EFLUELDA - více informací zde.


PŘEHLED VAKCÍN PROTI CHŘIPCE


VakcínaSÚKL kódSPCVěkCena za dávku
Cena za balení
10 dávek
Úhradová cena
za dávku*
ObjednáníDistribuce do ordinací
INFLUVAC TETR
10x0,5ml
0231889

SPC

od 6 měsíců věku

269 Kč2 690 Kč327,71 Kč
web
zákaznická linka


VAXIGRIP TETRA   1x0,5ml0131426SPC

od 6 měsíců věku

327 Kč

2 690 Kč

327,71 Kč

web
zákaznická linka


FLUENZ TETRA  10x0,2ml

0209483

SPC

od 2 do 17 let včetně

646 Kč6 150 Kč

327,71 Kč

web
zákaznická linka


EFLUELDA
10x0,7ml

0239064

SPC

od 60 let věku896 Kč8 960 Kč327,71 Kč / 918,47 Kč
web
zákaznická linka


*Výše úhradové ceny se odvíjí od skupiny, do které pojištěnec spadá. Aktuální úhradovou cenu pro rizikové pacienty a pro osoby nad 65 let věku naleznete níže.

Uvedené ceny jsou včetně DPH. Vakcíny Vám dovezeme do ordinace od jednoho balení ZDARMA.


SLOŽENÍ VAKCÍN PROTI CHŘIPCE PRO SEZÓNU 2022/2023


 

Složení splňuje doporučení Světové zdravotnické organizace (WHO) a doporučení EU.HRAZENÉ NEPOVINNÉ OČKOVÁNÍ PROTI CHŘIPCE U OSOB NAD 65 LET VĚKU

Vakcinace proti chřipce je dle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, hrazena:

 • osobám nad 65 let věku.


VYKAZOVÁNÍ PROVEDENÉHO OČKOVÁNÍ U OSOB NAD 65 LET VĚKU


*V případě vykazování praktickým lékařem.

V souladu s antigenním složením hrazených očkovacích látek pro očkování osob nad 65 let věku proti chřipce schválenému MZ ČR, formou Sdělení č. 473/2021 Sb., jsou plně hrazeny tyto OL (UHR3):

NÁZEV VAKCÍNYÚHRADOVÁ CENA ZA DÁVKU
VAXIGRIP TETRA327,71 Kč
INFLUVAC TETRA327,71 Kč
EFLUELDA918,47 Kč


HRAZENÉ NEPOVINNÉ OČKOVÁNÍ PROTI CHŘIPCE U RIZIKOVÝCH PACIENTŮ

Vakcinace proti chřipce je dle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, hrazena:

 • zdravotnickým pracovníkům a jiným odborným pracovníkům ve zdravotnictví,
 • pojištěncům, kteří trpí závažným chronickým farmakologicky řešeným onemocněním srdce a cév, nebo dýchacích cest, nebo ledvin, nebo diabetem,
 • pojištěncům umístěných ve zdravotnických zařízeních poskytovatele dlouhodobé lůžkové péče,
  v domovech pro seniory,
  v domovech pro osoby se zdravotním postižením,
  v domovech se zvláštním režimem.

Dále je hrazena pojištěncům:

 • s porušenou nebo zaniklou funkcí sleziny (hyposplenismus nebo asplenie) nebo pojištěnců s indikovanou nebo provedenou splenektomií,
 • s provedenou autologní nebo allogenní transplantací kmenových hemopoetických buněk,
 • se závažnými primárními nebo sekundárními imunodeficity, které vyžadují dispenzarizaci na specializovaném pracovišti,
 • po prodělané invazivní meningokokové nebo invazivní pneumokokové infekci.


VYKAZOVÁNÍ PROVEDENÉHO OČKOVÁNÍ U RIZIKOVÝCH PACIENTŮ


*V případě vykazování praktickým lékařem.


Hrazené OL a jejich výše úhrady dle ekonomicky nejméně nákladné varianty (ENNV):

NÁZEV VAKCÍNYÚHRADOVÁ CENA ZA DÁVKU
VAXIGRIP TETRA327,71 Kč
INFLUVAC TETRA327,71 Kč
EFLUELDA327,71 Kč
FLUENZ TETRA327,71 KčDŮLEŽITÉ ODKAZY

Aktuální metodický pokyn k vykazování očkování je k dispozici zde.

Aktualizované doporučení od České vakcinologické společnosti ČLS JEP k očkování proti chřipce ze 10. 10. 2022 naleznete zde.