Sdělení SÚKL o preventivním stažení COVID-19 Vaccine Janssen

SÚKL informoval dne 13. 4. 2022 ve věci preventivního stažení léčivého přípravku COVID-19 VACCINE JANSSEN. Více informací na webu SÚKL zde.

Držitel rozhodnutí o registraci Janssen-Cilag International N.V., Beerse, Belgie, přistoupil k preventivnímu stažení léčivého přípravku (LP) COVID-19 VACCINE JANSSEN INJ SUS 10X2,5ML, kód SÚKL 0250450, šarže XD955, použitelnost do 02/2023, až z úrovně zdravotnických zařízení z důvodu rizika možné kontaminace.

Dotčené LP šarže XD955 byly do ordinací distribuovány v období 16. – 29. 4. 2021 v teplotním režimu +2 až +8 °C. K rozmrazení balení LP docházelo vždy den před vlastní distribucí, použitelnost tím byla zkrácena na 90 dnů od data rozmrazení (dle tehdy platného SPC). V důsledku rozmrazení se tak staly dotčené LP nepoužitelné nejpozději 28. 7. 2021 a následně měly být zlikvidovány ve Vašich ordinacích jako jiné nepoužitelné léčivé přípravky.

Za společnost Avenier tak nebudeme zajišťovat stažení těchto nepoužitelných léčivých přípravků, pouze Vás chceme o informovat o souvisejících skutečnostech.