Rozhodnutí MZ ČR o podání 2. posilovací dávky proti covidu-19

MZ ČR vydalo aktuální rozhodnutí o dočasném povolení 2. posilovací dávky léčivých přípravků Comirnaty a Spikevax s účinností od 18. 7. 2022.

2. posilovací dávku je možné podat u osob nad 18 let věku nejdříve po uplynutí 4 měsíců od podání první posilovací dávky.

K podání 2. posilovací dávky je určena:

  • celá dávka (0,3 ml) mRNA vakcíny Comirnaty (30 mikrogramů/dávku),
  • poloviční dávka (0,25 ml) mRNA vakcíny Spikevax (50 mikrogramů/dávku).

Celé rozhodnutí MZ ČR je k dispozici zde.


Dle doporučení ČVS ČLS JEP je podání 2. posilovací dávky doporučeno zejména:

  • všem osobám ve věku 60 a více let,
  • pacientům se závažným imunokompromitujícím stavem (imunodeficit, imunosuprese) ve věku 12 a více let,
  • klientům v zařízeních sociální péče a osobám o ně pečujícím,
  • zdravotnickým pracovníkům v přímé zdravotní péči o pacienty se závažným imunokompromitujícím stavem.

Doporučení ČVS ČLS JEP k podání posilovacích dávek proti covidu-19 ze dne 16. 6. 2022 naleznete zde.