Pneumovax 23 - nová vakcína proti pneumokokům

Polysacharidová vakcína indikovaná proti 23 pneumokokovým sérotypům.

Vakcína Pneumovax 23 je určena především pro:

  • Osoby nad 50 let
  • Kuřáky
  • Osoby s onemocněním srdce, plic a diabetem
  • Jinak chronicky nemocné osoby
     

Očkování vakcínou Pneumovax není doporučeno pro děti mladší 2 let

Očkuje se jednou dávkou vakcíny, a to do deltového svalu, nebo pod kůži. Přeočkování není u zdravých jedinců žádoucí.
Vakcínu lze podat současně s vakcínou proti chřipce, pokud se použijí různé jehly a různá místa podání injekce.

Bližší informace o tomto léčivém přípravku naleznete v SPC zde.

VakcínaCena *
Pneumovax 23929 Kč

* Cena je uvedena včetně DPH

Vakcína není hrazena z prostředků veřejného zdravotního pojištění.

PNEUMOKOKOVÉ NÁKAZY

Pneumokoková onemocnění způsobuje bakterie Streptococcus pneumoniae. Jedná se o velmi častá onemocnění s různorodým průběhem, od lehkých respiračních onemocnění, přes záněty vedlejších nosních dutin a středouší až po invazivní zánět mozkových blan, zápal plic a sepse.
Nemoc se šíří stejně jako chřipka kapénkami od nemocných osob nebo nosičů, kterých je zejména v dětské populaci vysoké procento.
Invazivní pneumokoková onemocnění se mohou rozvinout i u zcela zdravých jedinců, jednoznačně častěji však onemocní malé děti, kuřáci, osoby s poruchou funkce nebo ztrátou sleziny, chronickým onemocněním plic, srdce, jater a ledvin, diabetici, onkologičtí pacienti a osoby po transplantaci.
Přestože je dlouhodobě známo, že invazivní pneumokoková onemocnění velmi významně ohrožují zdraví osob nad 65 let, je právě v této věkové kategorii zaznamenáváno nejvíce úmrtí.