Očkování proti HPV

Infekce lidským papilomavirem HPV je spojována zejména s jedním z nejčastějších nádorových onemocnění u žen – rakovinou děložního čípku. HPV genotypu 16 a 18 jsou zodpovědné za 71 % případů karcinomu děložního hrdla.HPV se však netýká pouze žen. Před dosažením věku 50 let se genitální HPV infekce objeví u 80 procent žen a u nejméně 50 procent mužů.

Nejčastější způsob přenosu:

  • pohlavní cestou,
  • přímým stykem při úzkém kontaktu nebo dotykem sliznic.

K přenosu z matky na dítě může dojít i během porodu.


V České republice proočkovanost proti HPV stále klesá.

Přestože je možné se efektivně bránit očkováním, míra proočkovanosti proti HPV v České republice u dívek kontinuálně klesá. U chlapců má mírně rostoucí tendenci, nicméně je stále nízká. Dle nejaktuálnějších dat z roku 2019 byla proočkovanost v ČR následující:

  • dívky ve 13 letech: 63,9 %,
  • chlapci ve 13 letech: 36,5 %.

Předpokládá se, že proočkovanost v letech 2020–2022 bude vlivem epidemické situace (např. odkládání očkování) klesat.


Vakcína proti HPV má smysl.

Že má vakcinace smysl, potvrdila i nová studie publikovaná v medicínském odborném časopise Lancet. Mezi dívkami, které se nechaly očkovat ve věku 12 a 13 let a je jim nyní přes 20 let věku, došlo ke snížení výskytu rakoviny děložního hrdla o 87 % v porovnání s neočkovanými.2 Prevence je důležitá nejen u dívek, ale i u chlapců. Virus může způsobit mimo jiné i karcinom penisu, konečníku nebo orofaryngeální oblasti (v dutině ústní a hltanu). Ženy i muže postihují také genitální bradavice, které mohou představovat životní stigma.3


Hrazené očkování proti HPV:

  • je-li zahájeno od dovršení 13. do dovršení 14. roku věku pojištěnce,
  • dále i po uplynutí této lhůty, pokud došlo k odložení z důvodu zdravotního stavu pojištěnce.

Dle MZ ČR jsou níže uvedené očkovací látky plně hrazeny.


*Aktuální uvedená výše úhrady dle Metodického pokynu k vykazování očkování od 1. 4. 2022. Úhrada se vztahuje na dvě dávky očkování pro všechny vyjmenované OL.

UPOZORNĚNÍ: U pojištěnců, kterým byla první dávka OL aplikována dle ustanovení do 31. 12. 2021 (tj. s úhradou OL do výše úhradové ceny), bude při aplikaci druhé dávky očkovací látka plně hrazena již v souladu s ustanovením zákona platným od 1. 1. 2022.


ZDROJE:

1. Infekce lidským papilomavirem a její prevence, Famakoterapeutické informace, Měsíčník pro lékaře a farmaceuty, 2020, 7–8, s. 1–4.
2. The effects of the national HPV vaccination programme in England, UK, on cervical cancer and grade 3 cervical intraepithelial neoplasia incidence: a register-based observational study Falcaro, 2021. Milena et al. The Lancet, vol. 398 (10316,) s. 2084 – 2092. Dostupné z: https://doi.org/10.1016/S0140-6736(21)02178-4.
3. National Cancer Institute, HPV and Cancer. Dostupné z: https://www.cancer.gov/about-cancer/causes-prevention/risk/infectious-agents/hpv-and-cancer.