Očkování proti chřipce: sezóna 2023/2024

Aktualizováno: 29. 11. 2023.


Níže naleznete aktuální informace k chřipkové sezóně 2023/2024.  Všechny vakcíny můžete objednávat přes web nebo na zákaznické lince 800 11 22 33 .


PŘEHLED VAKCÍN PROTI CHŘIPCE


Vakcína SÚKL kód SPC Věk Cena za dávku
Cena za balení
10 dávek
Úhradová cena
za dávku*
Objednání Distribuce do ordinací
INFLUVAC TETRA
10x0,5ml
0265674

SPC

od 6 měsíců věku

327,70 Kč 3 277 Kč 327,71 Kč
zákaznická linka

dostupné

VAXIGRIP TETRA   1x0,5ml 0131426 SPC

od 6 měsíců věku

327 Kč

3 270 Kč

327,71 Kč

zákaznická linka

nedostupné

FLUENZ TETRA  10x0,2ml

0209483

SPC

od 2 do 17 let včetně

646,80 Kč 6 468 Kč

327,71 Kč

zákaznická linka

nedostupné

EFLUELDA
1x0,7ml

0239065

SPC

od 60 let věku 1 018 Kč 10 180 Kč 327,71/1 018,34 Kč
zákaznická linka

dostupné

*Výše úhradové ceny se odvíjí od skupiny, do které pojištěnec spadá. Aktuální úhradovou cenu pro rizikové pacienty a pro osoby nad 65 let věku naleznete níže.
O případných změnách Vás budeme informovat.

Uvedené ceny jsou včetně DPH.  Vakcíny Vám dovezeme do ordinace od jednoho balení ZDARMA.


SLOŽENÍ VAKCÍN PROTI CHŘIPCE PRO SEZÓNU 2023/2024

 • A/Victoria/4897/2022 (H1N1) - varianta kmene
 • A/Darwin/9/2021 (H3N2) - varianta kmene
 • B/Austria/1359417/2021 – varianta kmene
 • B/Phuket/3073/2013 - varianta kmene

Složení splňuje doporučení Světové zdravotnické organizace (WHO) a doporučení EU.


HRAZENÉ NEPOVINNÉ OČKOVÁNÍ PROTI CHŘIPCE U OSOB NAD 65 LET VĚKU

Vakcinace proti chřipce je dle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, hrazena:

 • osobám nad 65 let věku.


VYKAZOVÁNÍ PROVEDENÉHO OČKOVÁNÍ U OSOB NAD 65 LET VĚKUV souladu s antigenním složením hrazených očkovacích látek pro očkování osob nad 65 let věku proti chřipce schválenému MZ ČR, formou Sdělení č. 473/2021 Sb., jsou plně hrazeny tyto OL (UHR3):

NÁZEV VAKCÍNY ÚHRADOVÁ CENA ZA DÁVKU
VAXIGRIP TETRA 327,71 Kč
INFLUVAC TETRA 327,71 Kč
EFLUELDA 1 018,34 Kč


HRAZENÉ NEPOVINNÉ OČKOVÁNÍ PROTI CHŘIPCE U RIZIKOVÝCH PACIENTŮ

Vakcinace proti chřipce je dle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, hrazena:

 • zdravotnickým pracovníkům a jiným odborným pracovníkům ve zdravotnictví,
 • pojištěncům, kteří trpí závažným chronickým farmakologicky řešeným onemocněním srdce a cév, nebo dýchacích cest, nebo ledvin, nebo diabetem,
 • pojištěncům umístěných ve zdravotnických zařízeních poskytovatele dlouhodobé lůžkové péče,
  v domovech pro seniory,
  v domovech pro osoby se zdravotním postižením,
  v domovech se zvláštním režimem.

Dále je hrazena pojištěncům:

 • s porušenou nebo zaniklou funkcí sleziny (hyposplenismus nebo asplenie) nebo pojištěnců s indikovanou nebo provedenou splenektomií,
 • s provedenou autologní nebo allogenní transplantací kmenových hemopoetických buněk,
 • se závažnými primárními nebo sekundárními imunodeficity, které vyžadují dispenzarizaci na specializovaném pracovišti,
 • po prodělané invazivní meningokokové nebo invazivní pneumokokové infekci.


VYKAZOVÁNÍ PROVEDENÉHO OČKOVÁNÍ U RIZIKOVÝCH PACIENTŮ


*V případě vykazování praktickým lékařem.


Hrazené OL a jejich výše úhrady dle ekonomicky nejméně nákladné varianty (ENNV):

NÁZEV VAKCÍNY ÚHRADOVÁ CENA ZA DÁVKU
VAXIGRIP TETRA 327,71 Kč
INFLUVAC TETRA 327,71 Kč
EFLUELDA 327,71 Kč
FLUENZ TETRA 327,71 Kč


DŮLEŽITÉ ODKAZY

Aktuální metodický pokyn k vykazování očkování je k dispozici zde.

Aktualizované doporučení od České vakcinologické společnosti ČLS JEP k očkování proti chřipce ze 28. 6. 2023 naleznete zde.