Metodický postup k vykazování očkování od 1. 9. 2022

Kompletní dokument Metodický postup k vykazování očkování od 1. 9. 2022 je k nahlédnutí zde (pdf).

Přílohy k metodickému postupu:

  • Příloha č. 1: Doporučení ČVS ČLS JEP pro očkování proti pneumokokovým onemocněním v dospělosti ze dne 10. 11. 2021.
  • Příloha č. 2: Doporučení ČVS ČLS JEP (dále jen „ČVS“) a Odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP k vytvoření metodiky pro vykazování a úhrady očkování vyplývajících z novelizace vyhlášky č. 537/2006 Sb. a zákona č. 48/1997 Sb.
  • Příloha č. 3: Doporučený postup péče o pacienty s porušenou či zaniklou funkcí sleziny (hyposplenismem/asplenií) ze dne 18. 2. 2019.
  • Příloha č. 4: Stanovisko ČVS ČLS JEP k používání pneumokokových vakcín u rizikových pacientů, tj. dle § 30 odst. 2 písm. b) bod 7 zákona o veřejném zdravotním pojištění.
  • Příloha č. 5: Doporučení ČVS ČLS JEP pro očkování proti invazivním meningokokovým onemocněním ze dne 1. 6. 2020.
  • Příloha č. 6: Doporučení odborných společností k očkování osob (dětí, adolescentů, dospělých), které budou pobývat na území ČR v důsledku současné krize na Ukrajině.