Metodický postup k vykazování očkování od 1. 5. 2023

Kompletní dokument Metodický postup k vykazování očkování od 1. 5. 2023 je k nahlédnutí zde (pdf).

Přílohy:

Příloha č. 1 : Doporučení České vakcinologické společnosti ČLS JEP pro očkování proti pneumokokovým onemocněním ze dne 21. prosince 2022.

Příloha č. 2 : Doporučení České vakcinologické společnosti ČLS JEP (dále jen „ČVS“) a Odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP k vytvoření metodiky pro vykazování a úhrady očkování vyplývajících z novelizace vyhlášky č. 537/2006 Sb. a zákona č. 48/1997 Sb.

Příloha č. 3 : Doporučený postup péče o pacienty s porušenou či zaniklou funkcí sleziny (hyposplenismem/asplenií)“ ze dne 18. února 2019.

Příloha č. 4 : Doporučení České vakcinologické společnosti ČLS JEP pro očkování proti invazivním meningokokovým onemocněním ze dne 6. března 2023.

Příloha č. 5 : Doporučení odborných společností k očkování osob (dětí, adolescentů, dospělých), které budou pobývat na území ČR v důsledku současné krize na Ukrajině ze dne 28. března 2022.

Příloha č. 6 : Stanovisko k používání konjugovaných pneumokokových vakcín pro děti ze dne 21. listopadu 2022.