MenQuadfi – nová vakcína proti meningokokovým nákazám


Pro očkování proti meningokokovým nákazám je možné objednat novou vakcínu MenQuadfi* od výrobce Sanofi.

SPECIFIKACE OČKOVACÍ LÁTKY:

  • konjugovaná vakcína proti meningokokům (N. meningitidis) séroskupiny A, C, W, Y
  • výrobce: Sanofi
  • určena pro osoby od 12 měsíců věku
  • SPC k dispozici na webu výrobce zde

OČKOVACÍ SCHÉMA:

  • základní očkování: 1 dávka ve zvolený den (0,5 ml)
  • posilovací očkování: 1 dávka ve zvolený den (0,5 ml) lze použít k posílení imunity u osob, které byly dříve očkovány meningokokovou vakcínou obsahující stejné séroskupiny

BALENÍ OBSAHUJE:

  • 1 jednodávkovou (0,5 ml) injekční lahvičku (roztok připravený k použití)
  • ke každému balení vakcíny je k dispozici aplikační set sestávaný z  jedné prázdné injekční stříkačky na jedno použití a dvěma samostatnými jehlami

ÚHRADA VAKCÍNY:

  • na vakcínu se vztahuje úhrada z veřejného zdravotního pojištění

* Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis. Přípravek je hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění za podmínek daných zákonem č. 48/1997 Sb. Před podáním přípravku se seznamte s úplnou informací o přípravku.


DŮLEŽITÉ ODKAZY: