Vyčkejte prosím, systém zpracovává požadavek

Vykazování pravidelného očkování Kanceláři zdravotního pojištění za 1. pololetí 2021

Způsob vykazování pravidelného očkování Kanceláři zdravotního pojištění (KZP) za 1. pololetí 2021:

Dle metodiky pravidelného očkování pro rok 2021 mají zdravotnická zařízení hlásit stavy zásob a počet znehodnocených vakcín za 1. pololetí 2021 KZP nejpozději do 31. 7. 2021. Všechna zdravotnická zařízení, která měla odběr vakcín pro pravidelné očkování v 1. pololetí roku 2021, obdrží e-mailem přehled odebraných očkovacích látek pro pravidelné očkování za toto pololetí začátkem července. V případě, že byste přehled neobdrželi, prosím obraťte se na zákaznickou linku 800 11 22 33 v pracovní dny od 6:30 do 17:00 hodin. Pro komunikaci si prosím připravte IČO, IČP zdravotnického zařízení a e-mail, na který mají naši konzultanti zaslat přehled.

Online vykazování KZP:

Hlášení do Clearingového centra Kanceláře zdravotního pojištění o stavu očkovacích látek můžete provést vyplněním online formuláře zde.

Výhodami online vyplnění je především automatické potvrzení o odevzdání hlášení na e-mail, automatické doplňování počátečních stavů očkovacích látek z minulého období a možnost opravy chybně zaslaného hlášení opětovným vyplněním. 

Pokud z nějakého důvodu nemůžete použít online formulář, je možné hlášení zaslat poštou nebo e-mailem
Informace o adrese, kam zaslat hlášení je uvedena přímo na formuláři.

Instrukce pro vykazování pravidelného očkování za 1. pololetí 2021:

  1. Standardně vyplňte údaje o poskytovateli zdravotních služeb - Název/Jméno a IČP.
  2. Pole 6 Stav - počet OL k 1. 1. 2021 vyplní POUZE ten lékař, který nezaslal tento údaj ve Formuláři za 2. pololetí 2020.
  3. Pole 7 Stav - počet OL k 30. 6. 2021 – zde vyplňte aktuální stav Vašich zásob ke dni 30. 6. 2021.
  4. Pole 8 Počet znehodnocených látek – zde zapište počet znehodnocených očkovacích látek.

Více informací můžete získat na stránkách Kanceláře ZP. S dalšími dotazy se prosím obracejte na konzultanty Zákaznického centra společnosti Avenier a.s. na bezplatné lince 800 11 22 33 v pracovní dny od 6:30 do 17:00 hodin.

Dokumenty KZP ke stažení: