Klíšťová encefalitida - jarní sezóna očkování zahájena

ČR je i nadále na prvním místě v počtu nakažených klíšťovou encefalitidou.

Klíšťová encefalitida patří k nejnebezpečnějším nákazám, které se vyskytují na našem území. Její původce je schopný nenávratně poškodit buňky centrálního nervového systému, jehož správné fungování je pro člověka existenčně důležité. Na rozdíl od původců lymeské boreliózy proti virům klíšťové encefalitidy doposud neexistuje účinný specifický lék, pacient tak i přes intenzivní péči nezřídka opouští nemocnici v horším stavu, než v jakém do ní na začátku potíží dorazil. V nejhorších případech, které vidíme především u osob středního a staršího věku, způsobí trvalé následky závažného charakteru vedoucí ke ztrátě soběstačnosti, připoutání na invalidní vozík nebo k pobytu v ústavním zařízení. Rekonvalescence je obtížná, dlouhodobá a bohužel ne vždy úspěšná. Postinfekční následky často představují významnou zátěž nejen pro samotného postiženého vyžadujícího neustálou péči, ale i pro jeho nejbližší, zejména rodinné příslušníky.

V naší zemi registrujeme dlouhodobě nejvyšší výskyt případů klíšťové encefalitidy v celé EU, a jak ukazují aktuální souhrnná data, nezměnilo se to ani v právě uplynulém roce 2019. Přestože došlo po několika letech stagnace proočkovanosti populace na úrovni 25 % k jejímu zvýšení na 29 %, stále to není dostatečný počet, který by měl vliv na pokles nemocnosti. Naopak, již čtvrtým rokem po sobě evidujeme nárůst počtu nemocných v ČR.  Tabulka hlášených případů od roku 2013-2019.*

Roky2013201420152016201720182019

Klíšťová encefalitida - počty výskytů

625

410355565687715774

* Zdroj: SZÚ (http://www.szu.cz/publikace/data/2019)

Jedinou specifickou ochranou proti této nemoci, která si může vyžádat dokonce i život pacienta, je očkování. Vysokou míru ochrany poskytnou už první dvě dávky aplikované obvykle 1 až 3 měsíce od sebe. Třetí dávka, aplikovaná zpravidla do jednoho roku, prodlouží imunitu na 3 roky a následná na období 3-5 let, podle věku očkovaného a použité vakcíny. Příspěvek na očkování proti klíšťové encefalitidě už v dnešní době poskytují všechny zdravotní pojišťovny na základě dokladu o úhradě vakcinace v ordinaci lékaře. Vakcíny proti klíšťové encefalitidě existují více než 40 let, což znamená milióny aplikovaných dávek s vysokým profilem bezpečnosti. Proočkovanost populace v mnoha jiných zemích EU je vyšší než u nás, jejich obyvatelé si totiž uvědomují, že tak vysokou míru ochrany před touto nebezpečnou nákazou jim neposkytne žádné jiné preventivní opatření. K rozšiřování nakažených klíšťat na velké vzdálenosti dochází především cestou migrujících ptáků a vysoké zvěře. Je to proces, který je mimo kontrolu člověka a nedá se nijak účinně předvídat, ani zastavit či omezit. I proto se z původních endemických oblastí této nemoci u nás v jižních Čechách a v Jeseníkách rozšířily rizikové oblasti už do všech krajů ČR. Z původních typických míst výskytu klíšťat - biotopu vlhkého přírodního prostředí ve stínu s vysokou trávou se už klíšťata dostala i do městské zeleně, parků, zahrad, a hrozící nákaza tak už není jen otázkou vycházek do přírody. Naopak, přibývají případy infekce v okolí bydliště nakažených pacientů. Závěrem nutno zdůraznit, že opatrnost je nutná i při manipulaci s infekčními klíšťaty. Dále je nutné vědět, že k přenosu nákazy dochází i konzumací nepasterizovaného mléka a mléčných výrobků.