Informace o očkování proti tuberkulóze

Pravidelné očkování proti tuberkulóze se od roku 2010 celoplošně v ČR neprovádí. Podle vyhlášky č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, ve znění pozdějších předpisů, se očkují pouze rizikoví novorozenci (na základě vyplněného dotazníku). Pravidelné očkování proti tuberkulóze je u indikovaných dětí hrazeno z veřejného zdravotního pojištění.

Více informací o očkování proti tuberkulóze naleznete na webu VZP zde.

Metodika k provádění pravidelného očkování proti tuberkulóze v ČR na webu VZP zde.