Doporučení Klinické skupiny COVID MZ k očkování v průběhu pandemie COVID-19

Očkováni je nejlepší a nejúčinnější prostředek v prevenci přenosu a výskytu infekčních onemocnění u jednotlivce i v populaci. Bez očkování nelze kontrolovat výskyt vybraných přenosných onemocnění. Ani nový SARS-CoV-2 virus a onemocnění Covid-19 nebudou pravděpodobně z lidské populace eliminovány bez očkování. Očkovací látka proti novému koronaviru zatím není k dispozici a ani v nejbližších měsících ji nelze očekávat.

Celé odborné doporučení k provádění provádění očkování v průběhu pandemie onemocnění COVID-19 od Klinické skupiny COVID MZ si můžete přečíst zde.