Distribuce Vaxzevria

Vakcína Vaxzevria (dříve COVID-19 Vaccine AstraZeneca) již není dostupná. Dle aktuálních informací MZ ČR neočekáváme do konce roku 2021 závoz vakcíny do ČR. Ohledně případných změn Vás budeme informovat.

MZ ČR vydalo informace k vedení evidence znehodnocených očkovacích látek proti COVID-19 (ze dne 17. 6. 2021). Více naleznete zde.OBJEDNÁNÍ VAKCÍN - NEDOSTUPNÁ

 • Objednávky na vakcíny proti COVID-19 přijímáme v prvé řadě přes web.
 • Objednání vakcíny bude potvrzeno e-mailem.
 • Při vytváření objednávky není stanoven limit pro množství objednaných vakcín.
 • Objednávat lze pouze celé balení 100 dávek.
 • Vakcína již není dostupná.

Informace k výše uvedené vakcíně, včetně SPC, naleznete na oficiálních webových stránkách SÚKL zde.

V případě technických potíží při vytváření objednávky online e-mail vaxzevria@avenier.cz.


SPECIFIKACE OČKOVACÍ LÁTKY

 • SPC k dispozici zde
 • neživá rekombinantní vektorová očkovací látka
 • určená pro osoby od 18 let věku

BALENÍ OBSAHUJE:

 • 1 balení obsahuje 10 injekčních lahviček (vialek) – každá injekční lahvička obsahuje 10 dávek po 0,5 ml
 • celkem je v 1 balení 100 dávek vakcíny
 • balení neobsahuje injekční stříkačky a jehly

OČKOVACÍ SCHÉMA A PŘEOČKOVÁNÍ:

 • sestává ze dvou dávek (0,5 ml) podaných do horní části paže (svalu), druhá dávka má být podána v intervalu 84 až 91 dní (dle SPC 4 až 12 týdnů – 28 až 84 dnů) po podání první dávky
 • informace k aplikaci 3. posilovací / dodatečné dávky zde

SKLADOVÁNÍ:

 • před dodáním do ordinace je vakcína uchovávána při teplotě 2 °C až 8 °C
 • závoz do ordinací probíhá při teplotě 2 °C až 8 °C
 • v ordinaci probíhá skladování v chladničce při teplotě 2 °C až 8 °C, exspirace neotevřené injekční lahvičky je až 6 měsíců od data výroby, datum je vyznačeno na vnějším obalu
 • vakcína musí být chráněna před světlem a mrazem


Výdej léčivého přípravku Vaxzevria (dříve COVID-19 Vaccine AstraZeneca) je vázán na lékařský předpis. Přípravek je hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění za podmínek daných zákonem č. 48/1997 Sb. Před podáním přípravku se seznamte s úplnou informací o přípravku.


VYKAZOVÁNÍ OČKOVÁNÍ

Vykazování očkování proti onemocnění COVID-19 se realizuje prostřednictvím kódů, které se liší dle použité vakcíny. Kód výkonu platný od 15. 12. 2021:

 • 99935 – NUVAXOVID (NOVAVAX)
 • 99936 COMIRNATY PRO OSOBY NAD 12 LET (BIONTECH/PFIZER)
 • 99937 – SPIKEVAX (MODERNA)
 • 99938  – VAXZEVRIA (ASTRAZENECA)
 • 99939 JCOVDEN (JOHNSON& JOHNSON)
 • 99940 – COMIRNATY PRO DĚTI 5–11 LET (BIONTECH / PFIZER)

Více informací k vykazování naleznete na webu VZP zde.

Pro všechny tyto zdravotní výkony platí jednotná úhrada 267,52 Kč. Ve výkonu je zahrnuta veškerá činnost realizovaná v rámci očkování. Pokud tedy pacient přichází do ordinace pouze za účelem očkování, tak kromě výkonu očkování již není vykazován žádný další výkon (např. epizoda péče). Toto pravidlo platí jak pro registrované, tak neregistrované pacienty (pozn. očkováni mohou být i pacienti neregistrovaní).

V případě provedení očkování v rámci návštěvní služby (např. imobilní pacient apod.) se vykáže výkon návštěvy.
V případě, kdy je pacientovi poskytnuta kromě očkování i jiná zdravotní péče (například pacient přijde na prevenci), tak je tato další péče vykázána běžným způsobem a navíc je vykázán výkon očkování.

 • MZ ČR vydalo informace k vedení evidence znehodnocených očkovacích látek proti COVID-19 (ze dne 17. 6. 2021). Více naleznete zde.
 • V případě dotazů kontaktujte příslušnou zdravotní pojišťovnu.


Aktualizováno dne: 27. 9. 2022


DŮLEŽITÉ ODKAZY

MZ ČR (tiskové zpravy, rozhodnutí apod.):

Doporučení České vakcinologické společnosti (ČVS) ČLS JEP: