Distribuce vakcíny Comirnaty pro děti 5–⁠11 let NUTNO NAŘEDIT (Pfizer/ BioNTech)

Vakcíny Comirnaty pro děti 5–11 let NUTNO NAŘEDIT (před použitím naředit) je skladem. Distribuce probíhá do ordinací praktických lékařů (poskytovatelů zdravotních služeb s odborností 001, resp. 002), očkovacích center (poskytovatelé zdravotních služeb s odborností 961, resp. 962) a do center zdravotních služeb.

MZ ČR vydalo dne 26 4. 2022 rozhodnutí o prodloužení doby použitelnosti vakcíny Comirnaty z 9 měsíců na 12 měsíců při teplotě -90 °C až -60 °C. Více zde.

Vakcína Comirnaty pro děti 5–11 let je ve formě koncentrátu pro injekční disperzi, před použitím je nutno vakcínu naředit (návod na ředění vakcíny v SPC níže). Více informací k podmínkám uchování naleznete níže.

Dne 10. 12. 2021 došlo k aktualizaci rozhodnutí MZ ČR o narušení celistvosti balení Comirnaty pro děti 5–11 let za účelem zajištění vakcinace populace a ochrany veřejného zdraví v souladu s § 8 odst. 6 zákona o léčivech - tzn. Avenier bude distribuovat nejmenší balení po 30 dávkách. Více zde.

V současnosti je balení Comirnaty pro děti 5–11 let po schválení výjimky Ministerstvem zdravotnictví ČR možné distribuovat bez PIL. PIL a další údaje jsou k dispozici po načtení QR kódu vytištěného na štítku, nebo po navštívení webového odkazu uvedeného pod QR kódem. Více na stránkách SÚKL zde.


MZ ČR vydalo informace k vedení evidence znehodnocených očkovacích látek proti COVID-19 (ze dne 17. 6. 2021). Více naleznete zde.

MZ ČR dne 1. 9. 2021 dočasně povoluje použití registrovaných mRNA vakcín Comirnaty (Pfizer / BioNTech) a Spikevax (dříve COVID-19 Vaccine Moderna) jako posilovací nebo dodatečnou třetí dávku v rámci očkovacího schématu proti onemocnění COVID-19. Více informací o podání posilovací dávky v článku zde.


OBJEDNÁVÁNÍ

  • Objednávky na vakcíny proti COVID-19 přijímáme v prvé řadě přes web.
  • Dle Rámcové dohody o distribuci vakcíny je možné objednat nejméně dělené balení 30 dávek.
  • Objednání vakcíny bude potvrzeno e-mailem.
  • Při vytváření objednávky není stanoven limit pro množství objednaných vakcín.
  • Distribuce vakcíny probíhá ve Váš standardní závozový den.
  • Objednávky vakcín přijímáme nejpozději v pracovní den do 10:00 h před dnem Vašeho závozu.

V případě technických potíží při vytváření objednávky online se obraťte na e-mail vakciny@avenier.cz.


PŘEHLED DISTRIBUOVANÝCH VAKCÍN


SPECIFIKACE OČKOVACÍ LÁTKY

  • SPC k dispozici na webu SÚKL zde nebo zde
  • neživá mRNA vakcína
  • určená pro osoby od 5 do 11 let věku

BALENÍ OBSAHUJE:

  • dělené balení (30 dávek) obsahuje 3 injekční lahvičky (po 1,3 ml) – každá injekční lahvička obsahuje 10 dávek (po 0,2 ml) PO NAŘEDĚNÍ
  • barva víčka vialky: ORANŽOVÁ
  • balení neobsahuje injekční stříkačky a jehly

OČKOVACÍ SCHÉMA A PŘEOČKOVÁNÍ:

  • sestává ze 2 dávek (0,2 ml) podaných intramuskulárně v intervalu dle SPC 3 týdny
  • informace k aplikaci 3. posilovací / dodatečné dávky zde

SKLADOVÁNÍ:

  • před dodáním do ordinace je vakcína uchovávána při teplotě -90 °C až -60 °C
  • závoz do ordinací probíhá v rozmrazeném stavu při teplotě 2 °C až 8 °C
  • po rozmrazení nesmí být vakcína znovu zmrazena
  • v ordinaci probíhá skladování v chladničce při teplotě 2 °C až 8 °C, exspirace neotevřené injekční lahvičky je až 10 týdnů po rozmrazení, datum rozmrazení vyznačeno na vnějším obalu
  • vakcína musí být chráněna před světlem
  • stabilita vakcíny po otevření před použitím byla prokázána po dobu 12 hodin při teplotě 2 °C až 30 °C PO NAŘEDĚNÍ

MZ ČR vydalo dne 26. 4. 2022 rozhodnutí o prodloužení doby použitelnosti vakcíny Comirnaty. Podrobnosti jsou k dispozici zde.

Výdej léčivého přípravku Comirnaty pro děti 5–11 let je vázán na lékařský předpis. Přípravek je hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění za podmínek daných zákonem č. 48/1997 Sb. Před podáním přípravku se seznamte s úplnou informací o přípravku.


VYKAZOVÁNÍ OČKOVÁNÍ

Vykazování očkování proti onemocnění COVID-19 se realizuje prostřednictvím kódů, které se liší dle použité vakcíny. Kód výkonu platný od 15. 12. 2021:

  • 99935 – NUVAXOVID (NOVAVAX)
  • 99936 – COMIRNATY PRO OSOBY NAD 12 LET (BIONTECH / PFIZER)
  • 99937 – SPIKEVAX (MODERNA)
  • 99938 – VAXZEVRIA (ASTRAZENECA)
  • 99939 – COVID-19 VACCINE JANSSEN (JOHNSON & JOHNSON)
  • 99940COMIRNATY PRO DĚTI 5–11 LET (BIONTECH / PFIZER)

Více informací k vykazování naleznete na webu VZP zde.

Pro všechny tyto zdravotní výkony platí jednotná úhrada 267,52 Kč. Ve výkonu je zahrnuta veškerá činnost realizovaná v rámci očkování. Pokud tedy pacient přichází do ordinace pouze za účelem očkování, tak kromě výkonu očkování již není vykazován žádný další výkon (např. epizoda péče). Toto pravidlo platí jak pro registrované, tak neregistrované pacienty (pozn. očkováni mohou být i pacienti neregistrovaní).

V případě provedení očkování v rámci návštěvní služby (např. imobilní pacient apod.) se vykáže výkon návštěvy.

V případě, kdy je pacientovi poskytnuta kromě očkování i jiná zdravotní péče (například pacient přijde na prevenci), tak je tato další péče vykázána běžným způsobem a navíc je vykázán výkon očkování.

  • MZ ČR vydalo informace k vedení evidence znehodnocených očkovacích látek proti COVID-19 (ze dne 17. 6. 2021). Více naleznete zde.
  • V případě dotazů kontaktujte příslušnou zdravotní pojišťovnu.


Aktualizováno dne: 21. 7. 2022


DŮLEŽITÉ ODKAZY

MZ ČR (tiskové zpravy, rozhodnutí apod.):

Doporučení České vakcinologické společnosti (ČVS) ČLS JEP: