Distribuce Comirnaty pro děti 5–⁠11 let NUTNO NAŘEDIT (Pfizer/ BioNTech), oranžové víčko

Vakcíny Comirnaty pro děti 5–11 let NUTNO NAŘEDIT (před použitím naředit), oranžová vialka je skladem. Distribuce probíhá ve standardní závozový den do ordinací praktických lékařů (poskytovatelů zdravotních služeb s odborností 001, resp. 002), očkovacích center (poskytovatelé zdravotních služeb s odborností 961, resp. 962) a do center zdravotních služeb.

Vakcína Comirnaty pro děti 5–11 let je ve formě koncentrátu pro injekční disperzi, před použitím je nutno vakcínu naředit (návod na ředění vakcíny v SPC níže). Více informací k podmínkám uchování naleznete níže.


MZ ČR vydalo informace k vedení evidence znehodnocených očkovacích látek proti COVID-19 (ze dne 17. 6. 2021). Více naleznete zde.


OBJEDNÁVÁNÍ

 • Objednávky na vakcíny proti COVID-19 přijímáme v prvé řadě přes web.
 • Dle Rámcové dohody o distribuci vakcíny je možné objednat nejméně dělené balení 30 dávek.
 • Objednání vakcíny bude potvrzeno e-mailem.
 • Při vytváření objednávky není stanoven limit pro množství objednaných vakcín.
 • Distribuce vakcíny probíhá ve Váš standardní závozový den.
 • Objednávky vakcín přijímáme nejpozději v pracovní den do 10:00 h před dnem Vašeho závozu.

V případě technických potíží při vytváření objednávky online se obraťte na e-mail vakciny@avenier.cz.


SPECIFIKACE OČKOVACÍ LÁTKY

 • SPC k dispozici na webu SÚKL zde nebo zde
 • neživá mRNA vakcína
 • určená pro osoby od 5 do 11 let věku

BALENÍ OBSAHUJE:

 • dělené balení (30 dávek) obsahuje 3 injekční lahvičky (po 1,3 ml) – každá injekční lahvička obsahuje 10 dávek (po 0,2 ml) PO NAŘEDĚNÍ
 • barva víčka vialky: ORANŽOVÁ
 • balení neobsahuje injekční stříkačky a jehly

OČKOVACÍ SCHÉMA A PŘEOČKOVÁNÍ:

 • základní očkování sestává ze 2 dávek (0,2 ml) podaných intramuskulárně v intervalu dle SPC 3 týdny
 • přeočkování vychází z SPC a z nastavení MZ ČR

SKLADOVÁNÍ:

 • před dodáním do ordinace je vakcína uchovávána při teplotě -90 °C až -60 °C
 • závoz do ordinací probíhá v rozmrazeném stavu při teplotě 2 °C až 8 °C
 • po rozmrazení nesmí být vakcína znovu zmrazena
 • v ordinaci probíhá skladování v chladničce při teplotě 2 °C až 8 °C, exspirace neotevřené injekční lahvičky je až 10 týdnů po rozmrazení, datum rozmrazení vyznačeno na vnějším obalu
 • vakcína musí být chráněna před světlem
 • stabilita vakcíny po otevření před použitím byla prokázána po dobu 12 hodin při teplotě 2 °C až 30 °C PO NAŘEDĚNÍ


Výdej léčivého přípravku Comirnaty pro děti 5–11 let je vázán na lékařský předpis. Přípravek je hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění za podmínek daných zákonem č. 48/1997 Sb. Před podáním přípravku se seznamte s úplnou informací o přípravku.


VYKAZOVÁNÍ OČKOVÁNÍ

Vykazování očkování proti onemocnění COVID-19 se realizuje prostřednictvím kódů, které se liší dle použité vakcíny. Kód výkonu platný od 15. 12. 2021:

 • 99935 – NUVAXOVID (NOVAVAX)
 • 99936 – COMIRNATY PRO OSOBY NAD 12 LET (BIONTECH / PFIZER)
 • 99937 – SPIKEVAX (MODERNA)
 • 99938 – VAXZEVRIA (ASTRAZENECA)
 • 99939 – JCOVDEN (JOHNSON & JOHNSON)
 • 99940COMIRNATY PRO DĚTI 5–11 LET (BIONTECH / PFIZER)

Více informací k vykazování naleznete na webu VZP zde.

Pro všechny tyto zdravotní výkony platí jednotná úhrada 267,52 Kč. Ve výkonu je zahrnuta veškerá činnost realizovaná v rámci očkování. Pokud tedy pacient přichází do ordinace pouze za účelem očkování, tak kromě výkonu očkování již není vykazován žádný další výkon (např. epizoda péče). Toto pravidlo platí jak pro registrované, tak neregistrované pacienty (pozn. očkováni mohou být i pacienti neregistrovaní).

V případě provedení očkování v rámci návštěvní služby (např. imobilní pacient apod.) se vykáže výkon návštěvy.

V případě, kdy je pacientovi poskytnuta kromě očkování i jiná zdravotní péče (například pacient přijde na prevenci), tak je tato další péče vykázána běžným způsobem a navíc je vykázán výkon očkování.

 • MZ ČR vydalo informace k vedení evidence znehodnocených očkovacích látek proti COVID-19 (ze dne 17. 6. 2021). Více naleznete zde.
 • V případě dotazů kontaktujte příslušnou zdravotní pojišťovnu.


Aktualizováno dne: 27. 9. 2022


DŮLEŽITÉ ODKAZY

MZ ČR (tiskové zpravy, rozhodnutí apod.):

Doporučení České vakcinologické společnosti (ČVS) ČLS JEP: