Distribuce Nuvaxovid (Novavax)


Vakcína Nuvaxovid (Novavax)  již není dostupná. Distribuce vakcíny probíhala ve standardní závozový den do ordinací praktických lékařů (poskytovatelů zdravotních služeb s odborností 001, resp. 002), očkovacích center (poskytovatelé zdravotních služeb s odborností 961, resp. 962) a do center zdravotních služeb.

Vakcína Nuvaxovid je ve formě injekční disperze je připravena k použití.


V současnosti je balení Nuvaxovid po schválení výjimky Ministerstvem zdravotnictví ČR možné distribuovat bez PIL. PIL a další údaje jsou k dispozici po načtení QR kódu vytištěného na štítku, nebo po navštívení webového odkazu uvedeného pod QR kódem. Více na stránkách SÚKL zde.

MZ ČR vydalo informace k vedení evidence znehodnocených očkovacích látek proti COVID-19 (ze dne 17. 6. 2021). Více naleznete zde.


OBJEDNÁVÁNÍ - NEDOSTUPNÁ

Vakcína již není dostupná.

 • Objednávky na vakcíny proti COVID-19 přijímáme v prvé řadě přes web.
 • Dle rámcové dohody o distribuci vakcíny je možné objednat dělené balení minimálně po 40 dávkách (originální balení obsahuje 100 dávek).
 • Při objednávání vakcín doporučujeme objednat množství pro aplikaci celého očkovacího schématu.
 • Objednání vakcíny bude potvrzeno e-mailem.
 • Při vytváření objednávky není stanoven limit pro množství objednaných vakcín.

V případě technických potíží při vytváření objednávky online se obraťte na e-mail vakciny@avenier.cz.


SPECIFIKACE OČKOVACÍ LÁTKY

 • rekombinantní proteinová vakcína obsahující adjuvans
 • SPC k dispozici zde
 • vakcína se dodává jako injekční disperze připravená k použití (neředí se)
 • je určená pro osoby od 12 let věku

BALENÍ OBSAHUJE:

 • celkem je v nejmenším děleném balení 40 dávek vakcíny (originální balení obsahuje 100 dávek)
 • jedno balení obsahuje 4 injekční lahvičky (5 ml) – každá injekční lahvička obsahuje 10 dávek po 0,5 ml
 • balení neobsahuje injekční stříkačky a jehly
 • nad rámec balení bude distribuována kartička pro záznam očkování pacienta a PIL

OČKOVACÍ SCHÉMA A PŘEOČKOVÁNÍ:

 • základní očkování sestává ze 2 dávek (0,3 ml) podaných intramuskulárně v intervalu dle SPC 3 týdny
 • přeočkování se řídí dle SPC a nastavení MZ ČR

SKLADOVÁNÍ:

 • před dodáním do ordinace je vakcína uchovávána při teplotě 2 °C až 8 °C
 • závoz do ordinací bude probíhat při teplotě 2 °C až 8 °C
 • v ordinaci se vakcína skladuje v chladničce při teplotě 2 °C až 8 °C
 • vakcína musí být chráněna před světlem
 • stabilita vakcíny po otevření (po probodnutí vialky) byla prokázána po dobu 6 hodin při teplotě 2 °C až 25 °C

Výdej léčivého přípravku Nuvaxovid (Novavax) je vázán na lékařský předpis. Přípravek je hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění za podmínek daných zákonem č. 48/1997 Sb. Před podáním přípravku se seznamte s úplnou informací o přípravku.


VYKAZOVÁNÍ OČKOVÁNÍ

Vykazování očkování proti onemocnění COVID-19 se realizuje prostřednictvím kódů, které se liší dle použité vakcíny.

Kód výkonu platný od 15. 12. 2021:

 • 99935 - NUVAXOVID (NOVAVAX)
 • 99936COMIRNATY PRO OSOBY NAD 12 LET (BIONTECH / PFIZER)
 • 99937 SPIKEVAX (MODERNA)
 • 99938VAXZEVRIA (ASTRAZENECA)
 • 99939 JCOVDEN (JOHNSON & JOHNSON)
 • 99940COMIRNATY PRO DĚTI 5–11 LET (BIONTECH / PFIZER)

Více informací k vykazování naleznete na webu VZP zde.

Pro všechny tyto zdravotní výkony platí jednotná úhrada 267,52 Kč. Ve výkonu je zahrnuta veškerá činnost realizovaná v rámci očkování. Pokud tedy pacient přichází do ordinace pouze za účelem očkování, tak kromě výkonu očkování již není vykazován žádný další výkon (např. epizoda péče). Toto pravidlo platí jak pro registrované, tak neregistrované pacienty (pozn. očkováni mohou být i pacienti neregistrovaní).

V případě provedení očkování v rámci návštěvní služby (např. imobilní pacient apod.) se vykáže výkon návštěvy.

V případě, kdy je pacientovi poskytnuta kromě očkování i jiná zdravotní péče (například pacient přijde na prevenci), tak je tato další péče vykázána běžným způsobem a navíc je vykázán výkon očkování.

 • MZ ČR vydalo informace k vedení evidence znehodnocených očkovacích látek proti COVID-19 (ze dne 17. 6. 2021). Více naleznete zde.
 • V případě dotazů kontaktujte příslušnou zdravotní pojišťovnu.


Aktualizováno dne: 22. 12. 2022.


DŮLEŽITÉ ODKAZY

MZ ČR (tiskové zprávy, rozhodnutí apod.):

Doporučení České vakcinologické společnosti (ČVS) ČLS JEP: