Distribuce Spikevax (dříve COVID-19 Vaccine Moderna)

Vakcína Spikevax (dříve COVID-19 Vaccine Moderna) je dostupná skladem. Distribuce probíhá ve standardní závozový den do ordinací praktických lékařů (poskytovatelé zdravotních služeb s odborností 001, resp. 002), očkovacích center (poskytovatelé zdravotních služeb s odborností 961, resp. 962) a do center zdravotních služeb.


MZ ČR vydalo informace k vedení evidence znehodnocených očkovacích látek proti COVID-19 (ze dne 17. 6. 2021). Více naleznete zde.


OBJEDNÁNÍ VAKCÍN

 • Objednávky na vakcíny proti COVID-19 přijímáme v prvé řadě přes web.
 • Je možné objednat celé balení 100 dávek nebo dělené balení 50 dávek.
 • Objednání vakcíny bude potvrzeno e-mailem.
 • Při vytváření objednávky není stanoven limit pro množství objednaných vakcín.

Informace k výše uvedené vakcíně, včetně SPC, naleznete na oficiálních webových stránkách výrobce zde.

V případě technických potíží při vytváření objednávky online se obraťte na e-mail covidmoderna@avenier.cz.


SPECIFIKACE OČKOVACÍ LÁTKY

 • SPC k dispozici zde
 • neživá mRNA vakcína
 • určená pro osoby od 6 let věku

BALENÍ OBSAHUJE:

 • celé balení (100 dávek) obsahuje 10 injekčních lahviček – každá injekční lahvička obsahuje 10 dávek po 0,5 ml
 • dělené balení (50 dávek) obsahuje 5 injekčních lahviček – každá injekční lahvička obsahuje 10 dávek po 0,5 ml
 • balení neobsahuje injekční stříkačky a jehly
 • součástí dodávky nad rámec obsahu balení je samolepka šarže

OČKOVACÍ SCHÉMA A PŘEOČKOVÁNÍ:

 • osoby ve věku 12 let a starší: 2 dávky (0,5 ml) podané intramuskulárně v doporučeném intervalu 25–35 dnů (dle SPC 28 dnů)
 • osoby ve věku 6 až 11 let: 2 dávky (0,25 ml = POLOVIČNÍ DÁVKA!) podané intramuskulárně v doporučeném intervalu 25–35 dnů (dle SPC 28 dnů)
 • přeočkování se řídí dle SPC a nastavením MZ ČR

SKLADOVÁNÍ:

 • před dodáním do ordinace je vakcína uchovávána při teplotě –25 °C až –15 °C
 • závoz do ordinací probíhá v rozmrazeném stavu při teplotě 2 °C až 8 °C
 • po rozmrazení nesmí být vakcína znovu zmrazena
 • v ordinaci probíhá skladování v chladničce při teplotě 2 °C až 8 °C, exspirace neotevřené injekční lahvičky je až 30 dní po rozmrazení, datum rozmrazení je vyznačeno na vnějším obalu
 • vakcína musí být chráněna před světlem

Výdej léčivého přípravku Spikevax (dříve COVID-19 Vaccine Moderna) je vázán na lékařský předpis. Přípravek je hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění za podmínek daných zákonem č. 48/1997 Sb. Před podáním přípravku se seznamte s úplnou informací o přípravku.


VYKAZOVÁNÍ OČKOVÁNÍ

Vykazování očkování proti onemocnění COVID-19 se realizuje prostřednictvím kódů, které se liší dle použité vakcíny. Kód výkonu platný od 15. 12. 2021:

 • 99935 – NUVAXOVID (NOVAVAX)
 • 99936 – COMIRNATY PRO OSOBY NAD 12 LET (BIONTECH / PFIZER)
 • 99937 – SPIKEVAX (MODERNA)
 • 99938 – VAXZEVRIA (ASTRAZENECA)
 • 99939 – JCOVDEN (JOHNSON & JOHNSON)
 • 99940 – COMIRNATY PRO DĚTI 5–11 LET (BIONTECH / PFIZER)

Více informací k vykazování naleznete na webu VZP zde.

Pro všechny tyto zdravotní výkony platí jednotná úhrada 267,52 Kč. Ve výkonu je zahrnuta veškerá činnost realizovaná v rámci očkování. Pokud tedy pacient přichází do ordinace pouze za účelem očkování, tak kromě výkonu očkování již není vykazován žádný další výkon (např. epizoda péče). Toto pravidlo platí jak pro registrované, tak neregistrované pacienty (pozn. očkováni mohou být i pacienti neregistrovaní).

V případě provedení očkování v rámci návštěvní služby (např. imobilní pacient apod.) se vykáže výkon návštěvy. V případě, kdy je pacientovi poskytnuta kromě očkování i jiná zdravotní péče (například pacient přijde na prevenci), tak je tato další péče vykázána běžným způsobem a navíc je vykázán výkon očkování.

 • MZ ČR vydalo informace k vedení evidence znehodnocených očkovacích látek proti COVID-19 (ze dne 17. 6. 2021). Více naleznete zde.
 • V případě dotazů kontaktujte příslušnou zdravotní pojišťovnu.Aktualizováno dne: 27. 9. 2022.


DŮLEŽITÉ ODKAZY

MZ ČR (tiskové zpravy, rozhodnutí apod.):

Doporučení České vakcinologické společnosti (ČVS) ČLS JEP: