Covid-19: Aktuální informace k probíhajícímu očkování v rámci ČR

K 5. 1. 2021 je očkování aktuální pro zdravotníky v první linii boje s onemocněním covid-19 a pro některé složky integrovaného záchranného systému.

Vakcína firem Pfizer a BioNTech se zaváží do jednotlivých zemí EU jednou týdně a je z důvodu dodržení teplotního řetězce a maximálního využití vakcín distribuována do stanovené sítě očkovacích center, která jsou většinou zřízena u větších nemocnic. S dalšími očkovacími místy se počítá v následujících fázích očkování, kdy budou dostupné vakcíny jiných výrobců. Rezervační systém pro obyvatele z řad rizikových skupin (třídění podle věku a dalších rizikových faktorů) bude spuštěn ve druhé polovině ledna 2021. Systém se dolaďuje a informace o způsobu objednávání budou postupně zveřejňovány.

Očkovací látky proti onemocnění covid-19 dostupné v ČR jsou neživé. Vzhledem k limitovaným zkušenostem se zatím nedoporučuje souběžné očkování proti jiným nemocem. Je třeba dodržovat intervaly mezi očkováními – 14 dnů mezi neživými a měsíc mezi živou a neživou vakcínou (v tomto pořadí).

I po prodělaném onemocnění covid-19 je možné očkování, a to vzhledem k tomu, že není dosud známa délka ochrany po proběhlé infekci. Nicméně se doporučuje, aby byl dodržen minimální interval tři měsíce po ukončení izolace pro covid-19. Po dobu tří měsíců od onemocnění je reinfekce nepravděpodobná. U očkovaných, kteří dříve prodělali covid-19, nebyl po očkování zaznamenán vyšší výskyt nežádoucích účinků. Před očkováním není nutné a ani se rutinně neprovádí testování na protilátky ani testování na přítomnost viru (antigenní test) či jeho nukleové kyseliny (PCR test).

Očkování se doporučuje v podstatě všem dospělým osobám nad 16 let, pouze u osob s alergickou reakcí po jakékoli vakcíně či injekční terapii je třeba zvýšené opatrnosti.
Vakcína je kontraindikovaná u osob s alergickou reakcí na jakoukoli složku vakcíny či po předchozí dávce očkování proti covidu-19.
Nejsou zkušenosti s očkováním v těhotenství či u kojících. Je třeba individuálně zvážit riziko infekce a přínos očkování.
U vážně nemocných osob, např. s onkologickou či imunosupresivní léčbou, se očkování rovněž doporučuje, protože u nich předpokládáme vyšší pravděpodobnost těžkého průběhu covidu-19.
Přestože nemusí být očkování u těchto pacientů tak účinné jako u ostatních, tzn. nemusí zamezit vzniku nákazy, může ale zabránit těžkému průběhu nemoci.

Dostatečná ochrana proti covidu-19 nastupuje sedm dní po očkování druhou dávkou.

Zatím není umožněna kombinace vakcín od různých výrobců.

MUDr. Hana Tkadlecová

lékařka centra Očkování a cestovní medicíny Avenier


Doporučení Vakcinologické společnosti ČLS JEP k očkování proti COVID-19 ze dne 30.12.2020 zde.


Poslední aktualizace: 5. 1. 2021