Distribuce Comirnaty ORIGINAL pro osoby nad 12 let PŘIPRAVENO K POUŽITÍ (Pfizer / BioNTech), šedé víčko

Vakcína Comirnaty ORIGINAL (původní varianta) pro osoby nad 12 let PŘIPRAVENO K POUŽITÍ (již naředěno), šedá vialka není dostupná. Dodání  vakcíny probíhala ve standardní závozový den do ordinací praktických lékařů (poskytovatelů zdravotních služeb s odborností 001, resp. 002), očkovacích center (poskytovatelé zdravotních služeb s odborností 961, resp. 962) a do center zdravotních služeb.

Vakcína Comirnaty je ve formě injekční disperze – je již naředěná a je připravena k použití.


V současnosti je balení Comirnaty po schválení výjimky Ministerstvem zdravotnictví ČR možné distribuovat bez PIL. PIL a další údaje jsou k dispozici po načtení QR kódu vytištěného na štítku, nebo po navštívení webového odkazu uvedeného pod QR kódem. Více na stránkách SÚKL zde.

MZ ČR vydalo informace k vedení evidence znehodnocených očkovacích látek proti COVID-19 (ze dne 17. 6. 2021). Více naleznete zde.


OBJEDNÁVÁNÍ

 • Objednávky na vakcíny proti COVID-19 přijímáme v prvé řadě přes web.
 • Dle Rámcové dohody o distribuci vakcíny je možné objednat balení po 30 dávkách.
 • Objednání vakcíny bude potvrzeno e-mailem.
 • Při vytváření objednávky není stanoven limit pro množství objednaných vakcín.
 • Závozy probíhají v nejbližší standardní závozový den.
 • Objednávky vakcín přijímáme nejpozději v pracovní den do 10:00 h před dnem Vašeho závozu.

V případě technických potíží při vytváření objednávky online se obraťte na e-mail vakciny@avenier.cz.


SPECIFIKACE OČKOVACÍ LÁTKY

 • SPC k dispozici zde
 • neživá mRNA vakcína
 • určená pro osoby od 12 let věku

BALENÍ OBSAHUJE:

 • celkem je v jednom balení 30 dávek vakcíny (balení nelze dělit)
 • jedno balení obsahuje 5 injekčních lahviček (2,25 ml) – každá injekční lahvička obsahuje 6 dávek po 0,3 ml PŘIPRAVENO K POUŽITÍ (již naředěná)
 • barva víčka vialky: ŠEDÁ
 • balení neobsahuje injekční stříkačky a jehly

OČKOVACÍ SCHÉMA A PŘEOČKOVÁNÍ:

 • základní očkovací schéma sestává ze 2 dávek (0,3 ml) podaných intramuskulárně v intervalu dle SPC 3 týdny
 • přeočkování se řídí SPC a nastavením MZ ČR

SKLADOVÁNÍ:

 • před dodáním do ordinace je vakcína uchovávána při teplotě -90 °C až -60 °C
 • závoz do ordinací bude probíhat v rozmrazeném stavu při teplotě 2 °C až 8 °C
 • po rozmrazení nesmí být vakcína znovu zmrazena
 • v ordinaci probíhá skladování v chladničce při teplotě 2 °C až 8 °C, exspirace neotevřené injekční lahvičky je až 10 týdnů po rozmrazení, datum rozmrazení je vyznačeno na vnějším obalu
 • vakcína musí být chráněna před světlem
 • stabilita vakcíny po otevření před použitím byla prokázána po dobu 12 hodin při teplotě 2 °C až 30 °C PŘIPRAVENO K POUŽITÍ (již naředěná)

Výdej léčivého přípravku Comirnaty je vázán na lékařský předpis. Přípravek je hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění za podmínek daných zákonem č. 48/1997 Sb. Před podáním přípravku se seznamte s úplnou informací o přípravku.


VYKAZOVÁNÍ OČKOVÁNÍ

Vykazování očkování proti onemocnění COVID-19 se realizuje prostřednictvím kódů, které se liší dle použité vakcíny. Kód výkonu platný od 15. 12. 2021:

 • 99935 - NUVAXOVID (NOVAVAX)
 • 99936COMIRNATY PRO OSOBY NAD 12 LET (BIONTECH / PFIZER)
 • 99937SPIKEVAX (MODERNA)
 • 99938VAXZEVRIA (ASTRAZENECA)
 • 99939JCOVDEN (JOHNSON & JOHNSON)
 • 99940COMIRNATY PRO DĚTI 5–11 LET (BIONTECH / PFIZER)

Více informací k vykazování naleznete na webu VZP zde.

Pro všechny tyto zdravotní výkony platí jednotná úhrada 267,52 Kč. Ve výkonu je zahrnuta veškerá činnost realizovaná v rámci očkování. Pokud tedy pacient přichází do ordinace pouze za účelem očkování, tak kromě výkonu očkování již není vykazován žádný další výkon (např. epizoda péče). Toto pravidlo platí jak pro registrované, tak neregistrované pacienty (pozn. očkováni mohou být i pacienti neregistrovaní).

V případě provedení očkování v rámci návštěvní služby (např. imobilní pacient apod.) se vykáže výkon návštěvy.

V případě, kdy je pacientovi poskytnuta kromě očkování i jiná zdravotní péče (například pacient přijde na prevenci), tak je tato další péče vykázána běžným způsobem a navíc je vykázán výkon očkování.

 • MZ ČR vydalo informace k vedení evidence znehodnocených očkovacích látek proti COVID-19 (ze dne 17. 6. 2021). Více naleznete zde.
 • V případě dotazů kontaktujte příslušnou zdravotní pojišťovnu.


Aktualizováno dne: 2. 1. 2023


DŮLEŽITÉ ODKAZY

MZ ČR (tiskové zpravy, rozhodnutí apod.):

Doporučení České vakcinologické společnosti (ČVS) ČLS JEP:

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL):