Chřipka v sezóně 2021/2022

Přijímáme objednávky na vakcíny Influvac Tetra, Vaxigrip Tetra i Fluenz Tetra.

Od pondělí 25. 10. jsme zahájili distribuci vakcíny Fluenz Tetra. Distribuce vakcín Influvac Tetra a Vaxigrip Tetra do ordinací již probíhá. Více informací k vakcínám naleznete níže.

Všechny vakcíny můžete objednávat přes web nebo na zákaznické lince 800 11 22 33.

V letošním roce jsou k dispozici následující vakcíny proti chřipce:

 • INFLUVAC TETRA (1x0,5ml)
 • VAXIGRIP TETRA (1x0,5ml)
 • FLUENZ TETRA (10x0,2ml)


VakcínaCena za dávkuMaximální úhrada ze ZPObjednáníDistribuce do ordinacíStav
INFLUVAC TETRA
1x0,5ml
300 Kč300,08 Kč
přes web
nebo
na zákaznické lince
od 8. 9. 2021


VAXIGRIP TETRA
1x0,5ml
327 Kč327,71 Kč
přes web
nebo
na zákaznické lince
od 21. 9. 2021


FLUENZ TETRA
10x0,2ml
684,4 Kč

327,71 Kč

přes web
nebo
na zákaznické lince

od 25. 10. 2021Uvedené ceny jsou včetně DPH.


INFLUVAC TETRA

 • určeno nově pro děti od 6 měsíců a dospělé
 • SPC k dispozici zde
 • distribuce do ordinací: od 8. 9. 2021


Zdroj: mylancz.cz


VAXIGRIP TETRA


 • určeno pro děti od 6 měsíců a dospělé
 • SPC k dispozici zde
 • distribuce do ordinací: od 21. 9. 2021

Zdroj: sanofi.czFLUENZ TETRA

 • určeno pro děti od 24 měsíců a dospívající mladší než 18 let
 • vakcína formou nosního spreje, balení obsahuje 10 dávek
 • SPC k dispozici zde
 • distribuce do ordinací: od 25. 10. 2021
 • spolu s objednávkou nebo i samostatně je možné objednat i 1 ks testovacího aplikačního setu (demo kitu)
 • objednání testovacího aplikačního setu (demo kitu) je možné pouze přes zákaznickou linku
 • testovací aplikační set (demo kit) je určen pouze k vnějšímu použití a neobsahuje léčivý přípravek – nelze jej aplikovat do nosu

Zdroj: astrazeneca.cz


SLOŽENÍ VAKCÍN

 • A/Victoria/2570/2019 (H1N1)pdm09
 • A/Cambodia/e0826360/2020 (H3N2)
 • B/Washington/02/2019
 • B/Phuket/3073/2013

VYKAZOVÁNÍ OČKOVÁNÍ

SÚKL kód:

 • INFLUVAC TETRA – 0231888
 • VAXIGRIP TETRA – 0131426
 • FLUENZ TETRA – 0209483


*V případě vykazování praktickým lékařem.

Vakcinace proti chřipce je dle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, hrazena pojištěncům:

 • nad 65 let věku,
 • po splenektomii nebo po transplantaci krvetvorných buněk,
 • trpícím závažným farmakologicky řešeným onemocněním srdce a cév, nebo dýchacích cest, nebo ledvin nebo diabetem,
 • umístěným ve zdravotnických zařízeních poskytovatele dlouhodobé lůžkové péče nebo v domovech pro seniory, anebo v domovech pro osoby se zdravotním postižením nebo v domovech se zvláštním režimem
  (dle § 30 odst. 2 písm. b bod 4 výše uvedeného zákona).

Dále je hrazena pojištěncům:

 • s porušenou nebo zaniklou funkcí sleziny (hyposplenismus nebo asplenie),
 • po autologní nebo allogenní transplantaci kmenových hemopoetických buněk,
 • se závažnými primárními nebo sekundárními imunodeficity, které vyžadují dispenzarizaci na specializovaném pracovišti,
 • po prodělané invazivní meningokokové nebo invazivní pneumokokové infekci
  (dle § 30 odst. 2 písm. b bod 7 výše uvedeného zákona).

Aktualizováno: 15. 11. 2021


DŮLEŽITÉ ODKAZY

Aktuální metodický pokyn k vykazování očkování je k dispozici zde.

Doporučení k očkování od České vakcinologické společnosti ČLS JEP proti chřipce ze 10. 6. 2021 naleznete zde.