Černý kašel - očkování má význam i pro dospělé

Počet případů černého kašle v ČR již 6. rokem roste.

Pertusse, česky černý nebo dávivý kašel, je infekční onemocnění způsobené bakterií Bordetella pertussis. Nakažlivost je poměrně vysoká. Infekce se přenáší vzdušnou, kapénkovou cestou a zdrojem nákazy je nemocný člověk. Nejvnímavější věkovou skupinou jsou kojenci a děti do šesti let. Infekce se však může objevit v kterémkoli věku.

Onemocnění typicky probíhá ve třech stadiích. Po uplynutí inkubační doby, která je 7 až 21 dní, se manifestují příznaky katarálního stadia. Objevuje se zvýšená teplota, mírný kašel, rýma, konjunktivitida. Postupně intenzita kašle graduje a onemocnění přechází do paroxismálního stadia, které je typické záchvaty (paroxysmy) rychle po sobě jdoucího kašle, kdy se nemocný nestačí nadechnout. Po odeznění záchvatu se postižený rychle nadechuje, což je doprovázeno typickým „kokrháním“, zvukovým fenoménem vzniklým rychlým prouděním vzduchu přes zúžené hlasivky. Záchvaty mohou být doprovázeny dávením a zvracením. Takových záchvatů může být pět, ale i dvacet za den. V rámci stadia rekonvalescence záchvatovitý kašel postupně ustává, nicméně po dobu několika týdnů i měsíců může přetrvávat chronický reflexní kašel.

V posledních letech jsme svědky nárůstu hlášených případů. Zatímco v roce 2017 byl počet případů 667, další rok byl počet nakažených téměř o 100 vyšší. V roce 2019 počet případů vzorstl ještě více a překonal hranici 1000 nakažených.

Černý kašel 2015 2016 2017 2018 2019
585 627 667 752 1347

Zdroj: SZÚ

Od ledna do května 2020 evidujeme již 554 případů, což je v porovnání se stejným obdobím minulého roku o 138 případů černého kašle více.

Nejúčinnější prevencí je vakcinace. Plošné pravidelné očkování bylo v České republice zavedeno v roce 1958. Očkování kojenců je součástí hexavakcíny. Po prodělaném onemocnění a po očkování nepřetrvávají ochranné protilátky déle než 10 až 12 let. Ochranné protilátky přenesené z matky na dítě přetrvávají zhruba 6 týdnů. Přeočkování jednou dávkou kombinované trojvakcíny je doporučeno především osobám chronicky nemocným (onemocnění dýchacích cest), cestovatelům, těhotným ženám a nejbližšímu okolí novorozence (rodiče, prarodiče, sourozenci). 

Očkování proti černému kašli lze spojit s přeočkováním proti tetanu v rámci jedné vakcíny.