Aktuální informace k očkovací látce Adacel Polio

Vzhledem ke dramaticky zvýšenému zájmu o očkovací látku proti černému kašli, která je primárně určena pro pravidelné očkování dětí od dovršení 10. do dovršení 11. roku, došlo k vyčerpání dostupné volné zásoby a v pondělí 25. 3. byl zastaven příjem nových objednávek na vakcínu Adacel Polio pro komerční očkování dospělých.

Veškeré objednávky na vakcínu Adacel Polio vytvořené do 24. 3. 2024 budou vykryty. Objednávky na vakcíny proti černému kašli (Adacel) nadále přijímáme a dle aktuálně dostupných informací budou vyřízeny přibližně koncem dubna.

DISTRIBUCE OČKOVACÍ LÁTKY ADACEL POLIO PRO PRAVIDELNÉ OČKOVÁNÍ DĚTÍ PROBÍHÁ A NENÍ OMEZENA.