Vykazování pravidelného očkování Clearingovému centru za 1. pololetí 2015

Způsob vykazování pravidelného očkování Clearingovému centru za 1. pololetí 2015

Dle metodiky pravidelného očkování pro rok 2015 mají zdravotnická zařízení hlásit přehledy odebraných vakcín a jejich skladové zásoby za 1. pololetí 2015 Clearingovému centru nejpozději do 31.7.2015. Všechna zdravotnická zařízení si mohou na zákaznickém centru společnosti Avenier a.s. požádat o zaslání přehledu odebraných očkovacích látek pro pravidelná očkování odebraná v tomto pololetí, a to telefonicky na čísle 800 11 22 33. Přehledy budou zdravotnickým zařízením odeslána do tří pracovních dnů. Naši konzultanti budou potřebovat IČO a IČZ zdravotnického zařízení a e-mail, na který máme přehled zaslat.

Instrukce pro vykazování pravidelného očkování za 1. pololetí 2015:

  1. Standardně vyplňte pole 01 a 02, tedy Název/Jméno a IČZ.
  2. Pole 08 – Stav-počet OL k 31.12.2015 vyplní POUZE ten lékař, který nezaslal tento údaj ve Formuláři za 2. pololetí 2014.
  3. Pole 09 Stav – počet OL k 30.6.2015 – zde vyplňte aktuální stav Vašich zásob ke dni 30.6.2015.
  4. Pole 10 Počet znehodnocených látek – zde zapište počet znehodnocených očkovacích látek. Ve formuláři dále prosím určete způsob znehodnocení (rozbití, aspirace krve, závadné, prošlá doba exspirace a jiné).

Kde mohu získat Formulář?
Formulář můžete získat na webových stránkách distributora pravidelného očkování společnosti Avenier a.s. (www.distribucevakcin.cz), nebo na stránkách Národního referenčního centra (www.nrc.cz).

Jak se dozvím, kolik kusů LP Prevenar 13 jsem obdržel/-a v rámci pravidelného očkování?
Nejpozději 15. července 2015 bude Zákaznické centrum společnosti Avenier a.s. kontaktovat zdravotnická zařízení, která během 1. pololetí 2015 odebrala LP Prevenar 13 pro pravidelné očkování.

Jakým způsobem a komu mám zaslat Formulář?
Formulář můžete podat elektronicky na email ockovani@nrc.cz po předchozím zaslání souhlasu s elektronickou komunikací s Národním referenčním centrem, nebo vyplněný a vytištěný Formulář zašlete na adresu Národního referenčního centra:
NRC – CC
Vinohradská 1899/112
130 00 Praha 3

S dalšími dotazy se prosím obracejte na konzultanty Zákaznického centra společnosti Avenier a.s., na bezplatné lince 800 11 22 33 v pracovní dny od 6:30 do 17:00 hodin.

Dokumenty NRC ke stažení:

Formulář ve formátu PDF
Formulář ve formátu EXCEL