PNEUMO 23 - informace o distribuci a vykazování

Pneumo 23 je již aktuálně DOSTUPNÉ. PNEUMO 23 si můžete objednat standardně na naší zákaznické lince 800 11 22 33, nebo přes webovou objednávku.

Připomínáme, že vakcína PNEUMO 23 je pro osoby starší 65 let hrazena. Vykazování vakcín proti pneumokokovým infekcím by měla probíhat následujícím způsobem:

Nepovinné očkování proti pneumokokovým infekcím se vykazuje kódem 02125 (Očkování včetně očkovací látky, která je hrazena z veřejného zdravotního pojištění) s Dg Z23.8 + kódem příslušné očkovací látky: PNEUMO 23 nebo PREVENAR 13. 

Při vykazování a uznání očkování bude postupováno v souladu s platným SPC. 

Kód Název
0085172 PNEUMO 23
0149868 PREVENAR 13

Úhradová cena očkování proti pneumokokovým infekcím je 482,33 Kč.