Vykazování pravidelného očkování Kanceláři zdravotního pojištění za 2. pololetí 2016

Způsob vykazování pravidelného očkování Kanceláři zdravotního pojištění (KZP) za 2. pololetí 2016

Dle metodiky pravidelného očkování pro rok 2016 mají zdravotnická zařízení hlásit přehledy odebraných vakcín a jejich skladové zásoby za 2. pololetí 2016 KZP nejpozději do 30.1.2017. Všechna zdravotnická zařízení si mohou na zákaznickém centru společnosti Avenier a.s. požádat o zaslání přehledu odebraných očkovacích látek pro pravidelná očkování odebraná v tomto pololetí, a to telefonicky na čísle 800 11 22 33. Přehledy budou zdravotnickým zařízením odeslány do tří pracovních dnů. Naši konzultanti budou potřebovat IČO a IČZ zdravotnického zařízení a e-mail, na který mají přehled zaslat.

Instrukce pro vykazování pravidelného očkování za 2. pololetí 2016:

  1. Standardně vyplňte pole 01 a 02, tedy Název/Jméno a IČZ.
  2. Pole 08 – Stav - počet OL k 30.6.2016 vyplní POUZE ten lékař, který nezaslal tento údaj ve Formuláři za 1. pololetí 2016.
  3. Pole 09 Stav – počet OL k 31.12.2016 – zde vyplňte aktuální stav Vašich zásob ke dni 31.12.2016.
  4. Pole 10 Počet znehodnocených látek – zde zapište počet znehodnocených očkovacích látek. Ve formuláři dále prosím určete způsob znehodnocení (rozbití, aspirace krve, závadné, prošlá doba exspirace a jiné).

Nová možnost vykazování KZP
Kancelář zdravotního pojištění zprovoznila novou možnost zaslání "Formuláře pro vykazování potřebných údajů do Clearingového centra" pomocí online formuláře. Více informací k online formuláři na stránkách KZP.

Kde mohu získat Formulář?
Formulář můžete získat na webových stránkách distributora pravidelného očkování společnosti Avenier a.s. (vakciny.avenier.cz), nebo na stránkách Kanceláře ZP (www.kancelarzp.cz).

Jakým způsobem a komu mám zaslat Formulář?
Formulář můžete podat elektronicky na email ockovani@kancelarzp.cz pouze po udělení souhlasu s elektronickou komunikací nebo s elektronickým podpisem, nebo vyplněný a vytištěný Formulář zašlete na adresu Kanceláře ZP:

Kancelář ZP - CC
Nám.W.Churchilla 2
113 59 Praha 3

S dalšími dotazy se prosím obracejte na konzultanty Zákaznického centra společnosti Avenier a.s., na bezplatné lince 800 11 22 33 v pracovní dny od 6:30 do 17:00 hodin.

Dokumenty KZP ke stažení:

Formulář ve formátu PDF
Formulář ve formátu EXCEL