Odborné informace

Společnost Avenier a.s., nad rámec distribuce očkovacích látek do ordinací, poskytuje lékařům také veškeré dostupné informace související s distribucí vakcín.

V jednotlivých sekcích najdete postup při mimořádné události, know-how center Očkování a cestovní medicíny Avenier pro vakcíny / očkování, informace k očkování nepojištěných osob, formuláře ke stažení, ostatní informace a starší články v historii odborných informací.