Vyčkejte prosím, systém zpracovává požadavek

Chřipka v sezóně 2021/2022

V úterý 21. 9. jsme spustili distribuci vakcíny Vaxigrip Tetra do ordinací. Od 8. 9. již probíhá distribuce vakcíny Influvac Tetra. Aktuálně čekáme na termín prvního importu vakcíny Fluenz Tetra do ČR od výrobce.

Vakcíny můžete objednávat na lince 800 11 22 33.

V letošním roce jsou k dispozici následující vakcíny proti chřipce:

 • INFLUVAC TETRA
 • VAXIGRIP TETRA
 • FLUENZ TETRA

Vakcína

Cena za dávku

Maximální
úhrada ze ZP

Distribuce
do ordinací

Stav

INFLUVAC TETRA 1x0,5ml

300 Kč

300,08 Kč

od 8. 9. 2021

VAXIGRIP TETRA 1x0,5ml

327 Kč

327,71 Kč

od 21. 9. 2021

FLUENZ TETRA
10x0,2ml

čekáme na termín prvního importu do ČR

Uvedené ceny jsou včetně DPH.

INFLUVAC TETRA

 • určeno nově pro děti od 6 měsíců a dospělé
 • SPC k dispozici zde
 • distribuce do ordinací: od 8. 9. 2021

Zdroj: mylancz.cz

VAXIGRIP TETRA

 • určeno pro děti od 6 měsíců a dospělé
 • SPC k dispozici zde
 • distribuce do ordinací: od 21. 9. 2021

Zdroj: sanofi.cz

FLUENZ TETRA

 • určeno pro děti od 24 měsíců a dospívající mladší než 18 let
 • SPC k dispozici zde
 • distribuce do ordinací: čekáme na termín prvního importu do ČR od výrobce (orientačně v druhé půlce října)

 

Zdroj: astrazeneca.cz

SLOŽENÍ VAKCÍN

 • A/Victoria/2570/2019 (H1N1)pdm09
 • A/Cambodia/e0826360/2020 (H3N2)
 • B/Washington/02/2019
 • B/Phuket/3073/2013

 

VYKAZOVÁNÍ OČKOVÁNÍ

 • SÚKL kód:
  • INFLUVAC TETRA – 0231888
  • VAXIGRIP TETRA – 0131426

*V případě vykazování praktickým lékařem.

 

Vakcinace proti chřipce je dle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, hrazena pojištěncům:

 • nad 65 let věku,
 • po splenektomii nebo po transplantaci krvetvorných buněk,
 • trpícím závažným farmakologicky řešeným onemocněním srdce a cév, nebo dýchacích cest, nebo ledvin nebo diabetem,
 • umístěným ve zdravotnických zařízeních poskytovatele dlouhodobé lůžkové péče nebo v domovech pro seniory, anebo v domovech pro osoby se zdravotním postižením nebo v domovech se zvláštním režimem
  (dle § 30 odst. 2 písm. b bod 4 výše uvedeného zákona).

Dále je hrazena pojištěncům:

 • s porušenou nebo zaniklou funkcí sleziny (hyposplenismus nebo asplenie),
 • po autologní nebo allogenní transplantaci kmenových hemopoetických buněk,
 • se závažnými primárními nebo sekundárními imunodeficity, které vyžadují dispenzarizaci na specializovaném pracovišti,
 • po prodělané invazivní meningokokové nebo invazivní pneumokokové infekci
  (dle § 30 odst. 2 písm. b bod 7 výše uvedeného zákona).

 

Aktualizováno: 21. 9. 2021

DŮLEŽITÉ ODKAZY

Aktuální metodický pokyn k vykazování očkování je k dispozici zde.
Doporučení k očkování od České vakcinologické společnosti ČLS JEP proti chřipce ze 10. 6. 2021 naleznete zde.